doorlooptijd vs bezetting

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley