Supply Chain Roadmap

Involvation presenteert Supply Chain Roadmap tijdens SCM Professionals bijeenkomst op 25 november 2015

Supply Chain Magazine organiseerde op 25 november j.l. in samenwerking met Involvation een sessie in het kader van het Supply Chain Professionals Netwerk. Dit netwerk, actief sinds 2012, biedt Supply Chain Directeuren / Managers de mogelijkheid op periodieke basis hun ervaringen met elkaar uit te wisselen. Per netwerkbijeenkomst wordt een specifiek thema gezamenlijk uitgedicht.

Op 25 november stond het thema Supply Chain Strategie en dan met name de ‘alignment’ met de Business strategie centraal. Een 16-tal deelnemers uit het netwerk, afkomstig uit diverse segmenten van de industrie en distributie ging aan de hand van een bedrijfscase bezig met strategiebepaling. In eerste instantie vanuit eigen kennis en ervaring.

Vervolgens presenteerde Involvation de Supply Chain Roadmap, een aanpak voor het formuleren en doorvoeren van een supply chain strategie van de hand van Hernán David Perez. Deze aanpak richt zich specifiek op de koppeling tussen het marktsegment waarin een bedrijf zich begeeft, de geformuleerde value propositions en interne supply chain processen. De aanpak is expliciet in het analyseren en bepalen van valide combinaties van positie in de keten, geformuleerde waarde propositie en hoe dit te vertalen in het ontwerp en uitvoeren van distributie- en productie-activiteiten. Na presentatie van aanpak en werkwijze werd de case hernieuwd beoordeeld en een supply chain strategie geformuleerd.

De aanwezige managers waren zeer te spreken over de gepresenteerde aanpak. Vooral de expliciete aandacht voor de afstemming met competitieve positie leidde volgens de deelnemers tot betere afweging van diverse opties in ontwerp en operationalisatie van de supply chain strategie. Daarnaast werden de door Perez onderkende ‘ideale configuraties’, die de best-practice SC configuratie voor dominante elementen in competitieve positie en waarde propositie als praktische toevoeging aan de ‘gereedschapskist’ van de supply chain manager beoordeeld.

Binnenkort zal via Supply Chain Magazine een nader verslag van deze bijeenkomst verschijnen. Via hun website (www.supplychainmagazine.nl) is dit te lezen en kunt u nadere informatie over het SCM Professionals Netwerk vinden.

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley