Checklist voordelen S&OP planning

Sommige bedrijven hebben een goed ontwikkeld Sales & Operations Planning-proces (S&OP) als waarborg voor gestructureerde besluitvorming. Die bedrijven kijken integraal naar demand en supply, inclusief de financiële impact en risico’s op middellange termijn. De managers van deze bedrijven kunnen sturen op resultaten en staan echt aan het roer. Supply Chain Magazine en consultancybedrijf Involvation hebben een checklist ontwikkeld die inzicht geeft in de toegevoegde waarde en het potentieel van het huidige S&OP-proces.

SOP checklist

klik op het plaatje om als pdf te openen

eerder gepubliceerd in scm

Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction
Albert Einstein