Klant-event Demand Driven Supply Chain Management

Op maandagavond 21 januari 2019 hebben klanten deelgenomen aan een inspiratiesessie over onze kijk op Demand Driven Supply Chain Management. Na afloop werd tijdens  een gezellige netwerkborrel en diner  nog volop nagepraat  bij ons op kantoor.

Onder leiding van collega Alex Tjalsma hebben we samen met enkele van onze klanten onderzocht wat Demand Driven betekent voor Supply Chain Management. Er is de laatste tijd veel gepubliceerd over dit onderwerp en Demand Driven lijkt daarmee een kleine hype aan het worden binnen het vakgebied. Bijna alle aandacht in de media gaat echter speciaal naar Demand Driven MRP. Deze re-engineerig van de traditionele MRP biedt waardevolle functionaliteit, maar is slechts een beperkte technische toepassing. Er blijkt  echter een veel bredere toepassing binnen supply chain management mogelijk. Deelnemende klanten herkenden dit vanuit hun eigen bedrijfssituatie, hetgeen leidde tot een levendige discussie.

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin