Integrated Business Planning, nu belangrijker dan ooit!

 

 

‘Nu is echt iedereen overtuigd van de waarde van ons nieuwe IBP proces!’ vertelde de IBP manager van een klant waar we afgelopen jaar een Integrated Business Planning (IBP) proces hebben opgezet. Door nu slimme keuzes te maken op het gebied van marktsegmenten, klantfocus, productiecapaciteit en voorraadmanagement voor het komende half jaar en een inschatting voor daarna gaat dit bedrijf het verschil maken. ‘Een jaar geleden hadden we dit nooit gedaan, toen waren we alleen brandjes aan het blussen en liepen we altijd achter de feiten aan. Dat had ons in deze Corona tijd flink kunnen opbreken’.

Een herkenbaar verhaal. In deze crisistijd zitten veel bedrijven in de overlevingsmodus. Focus ligt op korte termijn schakelen en actie ondernemen. Terecht natuurlijk, want vaak gaat het letterlijk om overleven. Dit zogenaamde Opportunity Management waarbij op korte termijn gezocht wordt naar kansen, opties en risicobeperking in vraag, aanvoer, productie en logistiek is cruciaal in crisistijd.

Helaas laten veel organisaties in deze hectische en onzekere tijd de tactische planning varen of verslappen. Er is immers toch te veel onzekerheid en niemand weet hoe het de komende tijd gaat verlopen. Daarnaast is er te veel stress en druk dat er geen tijd is om wat verder vooruit te kijken. Dat is jammer,  want juist nu is het belangrijk om – naast opportunity management – ook integraal naar tactische planning te kijken. Integrated Business Planning dus, oftewel IBP. En met IBP in deze crisistijd bedoel ik 3 tot 12 maanden vooruit kijken. Uiteraard verschilt dit per markt.

IBP in crisistijd vergt wel een andere manier van kijken; traditionele planning en forecasting methodieken werken onvoldoende. Met alleen gedetailleerde analyses gebaseerd op historie ga je de wedstrijd natuurlijk niet winnen. Slimmer is om op een ander en hoger aggregatie niveau je analyses te maken en vervolgens deze in scenario’s te verwerken. Hierbij worden bijvoorbeeld markttrends, klantontwikkelingen, macro-economische ontwikkelingen, regionale risico’s, capaciteiten en het handelen van concurrentie en partners inzichtelijk gemaakt. Op basis van aannames kun je dan een aantal doorrekeningen en scenario’s maken. Deze vormen dan weer de basis waar betere cross-functionele beslissingen genomen kunnen worden. Denk hierbij aan beslissingen over vraagpatronen, aanvoer, capaciteiten, voorraden, alternatieven en werkkapitaal. Dit vergt uiteraard wel kennis en inzicht in markten, ontwikkelingen en de capaciteiten, risico’s en mogelijkheden van je keten.

Een effectief en efficiënt IBP proces is daar bij uitstek geschikt voor. Door de juiste inzichten te geven in de aannames achter de scenario’s kunnen Sales, Finance, Operations, Supply Chain en Inkoop veel beter gefundeerde trade-off beslissingen nemen en kan de organisatie significant beter presenteren in de crisis dan de concurrentie. Er zijn genoeg voorbeelden van organisaties die dit bewijzen. Dus zeg ik: Integrated Business Planning; nu belangrijker dan ooit!

Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction
Albert Einstein