U kunt gaan, u hebt de zwakste schakel

Alfons Willemsen 250x250pxdoor Alfons Willemsen

Wat gebeurt er met een lege keten als de eindvraag weer aantrekt? Een run op kritische grondstoffen en vervolgens een “double whammy” op werkkapitaal. Neem voorsprong op uw concurrenten en zoek de zwakste schakel.

U kunt gaan, u hebt de zwakste schakel! Een zin die overgenomen lijkt uit een TV programma. In dat programma moest echter de zwakste schakel vertrekken, terwijl ik het heb over het hebben van de zwakste schakel. Het zijn van de zwakste schakel kan zelfs erg aantrekkelijk zijn, als je het beseft en er wat mee doet.

Vanwaar dit gegoochel met hebben en zijn?

Aanleiding zijn het artikel van Professor Jan Fransoo in NRC van 12 mei (zie ook logistiek. nl en de blog van Harm Beerens) en gesprekken met klanten. Ik ben het hartgrondig eens met de conclusies van Professor Fransoo.

Wat we in de praktijk zien, is dat ketens leeggetrokken zijn met alle gevolgen van dien. Ik heb het fenomeen de afgelopen maanden meerdere malen bediscussieerd met klanten met name in de chemische en farmaceutische wereld (lange tot zeer lange ketens). De interessante vraag die zich voordoet is wat er met een lege keten gebeurt op het moment dat de eindvraag weer aantrekt.

Grondstofprijzen zullen exploderen

Een versimpeld scenario indien de vraag aantrekt bij een (te) lege keten. Indien vraag niet uitgeleverd kan worden door gebrek aan voorraad zal dit resulteren in stock outs en slechte service. Om toch te kunnen leveren zal de druk toenemen om snel en flexibel te produceren. De wal zal het schip keren als de grondstoffen niet aanwezig zijn. Dit leidt tot druk op het aanleveren van de grondstoffen. Er zal met name een run ontstaan op de meest kritische grondstof. Gevolg kan zijn dat de prijzen van deze grondstoffen exploderen (zie bijv. NRC van zaterdag 6 juni: Prijsexplosie van grondstoffen dreigt weer).

Dodelijke cocktail in chemie en farmacie

Vervolgens krijgen we de “double whammy” op werkkapitaalgebied. Er moet voorraad opgebouwd worden om aan de vraag te voldoen en deze voorraad bestaat uit duurdere grondstoffen. Het afgelopen jaar hebt u contact met uw kredietverleners voorkomen door het werkkapitaal te verlagen. Denkt u dat uw kredietverlener u begrijpt als u weer aanklopt? Met name in de chemie en in de farmacie waar we dit keteneffect zien en er daarnaast de afgelopen jaren veel externe financiering ingepompt is (private equity funds) kan dit weleens een dodelijke cocktail worden.

Het nut van de zwakste schakel zijn?

De interessante vraag is nu waar u zich in de keten bevindt en waar de zwakste schakels zich bevinden. Een dergelijke analyse is noodzakelijk om nu al strategische besluiten te kunnen nemen. Het kan nu aantrekkelijk zijn een zwakke schakel te zijn. Bent u de zwakste schakel in de keten in de zin dat uw product een “kritische grondstof” is, dan is de vraag hoe u zich voorbereidt op wat komen gaat. Durft u uw voorraad te verhogen, wat is uw prijspolitiek, zijn er klanten die u in tijden van schaarste prioriteit wil geven, etc. Allemaal beslissingen die lef en strategisch inzicht vragen. Nu is echter het moment om voorsprong op uw concurrenten te nemen.

Het gevaar van een zwakste schakel hebben

Analyse naar zwakke schakels in de keten is de eerste stap. Vervolgens een risicoanalyse en impactanalyse (zijn we toch weer terug bij een stukje risicomanagementtheorie!). Het moeilijkste is waarschijnlijk de volgende stap: bent u in staat proactief acties te nemen om de effecten van deze zwakke schakel te reduceren en/of te elimineren? Een zwakke schakel kan uw kredietverlener blijken te zijn: hoe pakt u dat aan? Vaker zult u vinden dat de zwakke schakel één van uw ketenpartners is. Het kunnen klanten van klanten zijn of toeleveranciers van toeleveranciers: hoe pakt u dat aan?

Samenwerking als kritische succesfactor

Hier komen we op de kern van ketensamenwerking: het echt doen! Eén van de belangrijkste leermomenten van onze Supply Chain competitie (http://www.thefreshconnection.nl/) is het inzicht dat een optimaal resultaat enkel bereikt wordt door samenwerking in de keten. Dit houdt niet op bij het inkomend en uitgaand magazijn: ketensamenwerking kan weleens de kritische succes factor worden voor uw bestaan het komend half jaar.

Zoekt de zwakke schakel en gij zult binden….

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris