Interim supply chain professional Roy Egberink

Roy Egberink is zelfstandig supply chain professional. Na een loopbaan van 20  jaar bij een aantal multinationals, met name in de fashion besloot Roy om voor zichzelf te beginnen. Hij heeft de afgelopen tijd een opdracht gedaan bij een klant van Involvation.  Voor ons een goede reden om hem wat meer te laten vertellen over de rol van interim supply chain professional

Wat vind jij het meest aantrekkelijk van je baan als zelfstandige interim supply chain professional?

Voor mij is het uitdagend om mijn ervaring en kennis in te zetten in een nieuwe omgeving en daarmee verbeteringen uit te werken en in te voeren. Ook is het uitdagend om een zeer algemene opdracht als “maak onze operatie eenvoudiger” om te zetten in concrete verbetervoorstellen en die samen met de organisatie in te voeren.

Hoe ziet de ideale opdracht er uit?

Voor mij is dat een opdracht op het raakvlak van mensen, processen en systemen. Het optimaal laten samen werken van de drie delen is altijd weer een uitdaging. Verder werk ik graag op het snijvlak van operatie en commercie – het verbeteren/vereenvoudigen van het operating model om tot beter resultaten te komen vind ik leuk.

Welke opdracht heb je als laatste gedaan en hoe kijk je daarop terug?

Momenteel ben ik werkzaam bij O’Neill. Een mooi bedrijf met een klinkende geschiedenis maar helaas tegenvallende resultaten in de laatste jaren. Structuur scheppen in de door de jaren ontstane wirwar van praktijken is aan de ene kant makkelijk door de kleine omvang van de organisatie. Aan de andere kant is de kleine organisatie en daarmee gepaard gaande beperkte slagkracht ook een belemmering om de operatie goed in te richten.

Wat betekent het voor jou om deel uit te maken van het supply chain interim netwerk van Involvation?

Samenwerken met Involvation betekent voor mij toegang tot een mooie opdracht zoals bij ONeill. Daarnaast is het sparren met mijn contact persoon Alex Tjalsma over de opdracht en supply chain management in het algemeen waardevol.

Wat zou je nog meer willen vertellen over je werk als Interim Manager?

Het mooie van “interim manager” is voor mij het tijdelijke karakter. Hoe kan ik in gelimiteerde tijd bijdragen aan een betere organisatie en daardoor betere resultaten. Deze druk op de ketel is uitdagend en noodzaakt je om scherp te blijven.

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris