Artikelen

Dit is Demand Driven SCM – deel 4


In deel drie van dit vierluik is helder geworden wat DDSCM is en waarom u het zou moeten willen. De vraag die nu resteert is hoe DDSCM u concreet kan helpen. Schijf van Vijf van DDSCM Om u te helpen te komen tot uw eigen DDSCM verbeterstrategie en oplossingen hebben wij voor u de Schijf van Vijf…

Dit is Demand Driven SCM – deel 3


In het tweede deel van dit vierluik hebben we het belang ontvouwen van het ‘beslismoment’. Bij voorkeur beslissen we vroeg als de informatie al vroeg betrouwbaar is, maar laat als de informatie pas laat betrouwbaar is. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens niet het geval en is sprake van de ‘planningsmismatch’. Deze planningsmismatch…

Klant-event Demand Driven Supply Chain Management


Op maandagavond 21 januari 2019 hebben klanten deelgenomen aan een inspiratiesessie over onze kijk op Demand Driven Supply Chain Management. Na afloop werd tijdens  een gezellige netwerkborrel en diner  nog volop nagepraat  bij ons op kantoor. Onder leiding van collega Alex Tjalsma hebben we samen met enkele van onze klanten onderzocht wat Demand Driven betekent…

Dit is Demand Driven SCM – deel 2


In deel één van dit vierluik hebben we vastgesteld dat ‘Demand Driven’ alignment essentieel is om de service paradox te doorbreken. Alhoewel goed gestelde doelstellingen en KPIs hierbij een belangrijke rol spelen, is hun reikwijdte beperkt. Gelukkig blijkt er nog een knop om aan te draaien. Die knop heet ‘beslismoment’. In deel 2 van dit…

Dit is Demand Driven SCM – deel 1


Demand Driven SCM (DDSCM) kent een groeiende populariteit. Wat ons betreft geheel terecht. Want de potentie van DDSCM is enorm. De groei gaat ons echter nog lang niet snel genoeg. Achterliggende oorzaak is mogelijk het gebrek aan een heldere definitie van DDSCM. Als gevolg hiervan zien we een wildgroei aan interpretaties die slechts zelden recht…

1 2 3 8

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Albert Einstein