Chemie

Involvation ondersteunt Univar bij integraal verbeterprogramma

Univar Solutions is een wereldwijde distributeur van chemie en voedingsingrediënten en vertegenwoordigt premium-lijn producten van de meest toonaangevende producenten. Om haar dienstverlening verder kunnen te ontwikkelen is Univar gestart met een integraal verbeterprogramma. Involvation is gevraagd hierbij te ondersteunen.

De kern van het programma betreft ‘Pulse’, een supply chain digitalisatieproject. Hiervoor is Zwijndrecht in Nederland gekozen als pilot plant. Hierbij zijn wij gevraagd Univar te ondersteunen bij de teststrategie. Daarnaast mogen we Univar helpen bij het verder professionaliseren van haar servicestrategie en planningsmodel, zowel in de vorm van advies als ondersteuning bij realisatie.

Univar Solutions gaat besparingen op transport en transport-management realiseren

Univar Solutions  is een toonaangevende wereldwijde distributeur van chemicaliën en ingrediënten en leverancier van diensten met toegevoegde waarde aan klanten in een breed scala van industrieën. Univar Solutions heeft een wijd vertakt netwerk van locaties van waaruit klanten worden bediend. Als distributeur vormt transport een belangrijk deel van de kostenbasis van de onderneming.

Het benutten van de schaalgrootte is voor Univar Solutions een belangrijke pijler onder het continu verbeteren van de concurrentiekracht. Om een extra impuls te geven aan het streven naar efficiency verbetering is een programma gedefinieerd waarbinnen een aantal projecten op het gebied van transport moet zorgen voor substantiële kostenbesparing.

Univar Solutions heeft de hulp ingeroepen van een Interim Professional van Involvation om toe te zien op uitvoering van het programma, zodanig dat de beoogde besparingen worden gerealiseerd.

SI Group maakt zich op voor een meer volwassen S&OP proces

SI Group is een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar en producent van chemische grondstoffen, speciale harsen en oplossingen die van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit en prestaties van talloze industriële en consumentengoederen.

Ongeveer vier jaar geleden ontwierp SI Group een wereldwijd S&OP-proces. In de afgelopen jaren is dit proces geïmplementeerd in alle regio’s over de hele wereld. Nu het S & OP-proces enkele jaren operationeel is, heeft SI Group aan Involvation gevraagd een audit uit te voeren om volwassenheid van de verschillende regionale en wereldwijde S & OP-processen te beoordelen.

Het doel is om een overzicht te krijgen van de huidige volwassenheidsstatus in de afzonderlijke regio’s en om mogelijkheden voor verbetering vast te stellen. Het auditprogramma was gericht op het verkrijgen van inzicht in:

  1. Betrokkenheid bij en begrip van S&OP
  2. Kwaliteit van het proces en de naleving van het eigen ontwerp
  3. Uitkomst en effectiviteit van besluitvorming

 

Door een gestandaardiseerde aanpak te volgen en een gekalibreerde beoordeling te gebruiken, heeft Involvation vastgesteld wat de regio’s van elkaar kunnen leren; En door inbreng van externe expertise en best practices heeft Involvation SI Group geholpen met het identificeren van aanvullende verbetermogelijkheden.

Het eindrapport bevatte een road map met de benodigde stappen om de individuele processen naar het volgende volwassenheidsniveau te brengen.

Sabic heeft expert support nodig voor het optimaliseren van hun Supply Planning proces

Sabic is een wereldleider in verschillende soorten producten, waarvan petrochemicaliën de belangrijkste zijn. In een van hun Business Units staat Sabic voor een zeer complexe planningssituatie waarin een grote hoeveelheid producten en halffabricaten moet worden gepland.

Om de controle te behouden over zowel beloften aan klanten als over de capaciteitsbenutting, is er behoefte aan volledige integratie van alle planningsfasen, van de geplande productie op korte termijn tot de tactische planning over 18 maanden.

In deze sterk geautomatiseerde planningsomgeving, heeft Sabic te maken met de introductie van een nieuw platform voor ERP en basisplanning. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop Sabic hun geavanceerde planningstools kan inzetten. Om de vereiste planningsfunctionaliteit met het nieuwe platform te implementeren, heeft Sabic Involvation gevraagd om een Supply Planning-expert beschikbaar te stellen met goede kennis van specifieke planningstools.

Sekisui Alveo verhoogt leverbetrouwbaarheid

Sekisui Alveo ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige polyolefine schuimen, hoofdzakelijk in Europa en Zuid-Amerika. Sekisui Alveo AG is gevestigd in Zwitserland en het bedrijf heeft productielocaties in Roermond , Bad Sobernheim (Duitsland) en Merthyr Tydfil (Wales).
Sekisui Alveo voert een succesvolle strategie, waarin de klant voorop staat. Een groot deel van de producten is klantspecifiek en het percentage producten met “value added services” ligt inmiddels boven de 50%. Toenemende volumes en de hogere productcomplexiteit hebben ertoe geleid dat de leverbetrouwbaarheid (met name levertijd) de afgelopen jaren onder druk was komen te staan.
Een hoge leverbetrouwbaarheid is belangrijk voor Sekisui’s klanten en haar eigen groeiambities. Het bedrijf heeft Involvation daarom gevraagd om het integrale planningsproces te analyseren en optimaliseren, om zo het bedrijf in staat te stellen om de leverbetrouwbaarheid structureel op een hoog niveau te houden. Deelprojecten richten zich op S&OP, demand planning, service strategy en optimalisatie van de productieplanning.

Integratie BASF Industrial Coatings bij AkzoNobel

AkzoNobel heeft eind 2015, begin 2016 aangekondigd BASF Industrial Coatings over te nemen van BASF. Deze business unit van BASF bestaat uit 5 segmenten: Coil Coatings, Foil Coatings, Wind (Energy) coatings, General Industries and Commercial Transport. De aankoop betrof de (grotendeels) wereldwijde distributie van de producten van BASF Industrial Coatings, overname van 2 fabrieken en het afsluiten van een contract manufacturing agreement voor de productie van het assortiment van BASF industrial coatings in fabrieken in Duitsland, Argentinie, Spanje en Japan gedurende een periode van 3 jaar.
Involvation is gevraagd de supply chain gerelateerde activiteiten van het integratietraject te managen door het leveren van een workstream lead en waar nodig additionele resources.

Lees meer

Ontwikkeling Supply Chain Campus voor Henkel

De Supply Chain kennis in de hele organisatie op een hoger niveau brengen. Dat was de vraag die gesteld werd aan Involvation door Henkel Adhesives. Involvation ontwikkelde een modulaire opzet voor de hele supply chain organisatie, door Henkel neergezet als een complete Supply Chain Campus.
Na een aantal succesvolle pilots werd gestart met de roll-out in West Europa. Gevolgd door trainingen van Involvation in Argentinie, Brazilie, China, Chili, Dubai, Mexico, Rusland en Turkije. Inmiddels is een aantal Involvation trainingen ook onderdeel van de Henkel Sales Campus.

SI Group professionaliseert Global Demand Planning

SI Group is een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar en producent van chemische grondstoffen, speciale harsen en oplossingen die van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit en prestaties van talloze industriële en consumentengoederen.
Na de ontwerpfase en de implementatie van een standaard wereldwijd S&OP proces heeft SI Group Involvation gevraagd om hen te helpen met het Demand Planning proces naar het volgende niveau te brengen. Een groep van 10 Demand Planners en Analysten uit alle regio’s, volgt een leerprogramma waarin alle aspecten van Demand Planning aan de orde komen. Het leerprogramma is een mix van e-learning, oefeningen, klassikaal onderwijs en on-the-job coaching. Op basis van de training en gefaciliteerd door Involvation, beoordeelt de groep de bestaande processen en definieert een betere manier van werken. Deze aanpak zorgde ervoor dat de theoretische lessen direct zijn toegepast en we ook echte verbeteringen hebben gerealiseerd.
Demand Planners en analisten uit alle regio’s delen nu niet alleen dezelfde manier van werken, maar ze voelen zich nu ook empowerd om de kwaliteit van de Demand Planning te verbeteren. En als een spin-off, zullen de Demand Planners, samen met ervaren consultants van Involvation, de Sales Managers in hun regio gaan trainen over de nieuwe manier van werken. Deze unieke aanpak zal Demand Planning binnen de hele organisatie op een hoger niveau brengen.

Low & Bonar professionaliseert productieplanning

Bonar, onderdeel van Low and Bonar, is een toonaangevende producent en leverancier van hoogwaardige non-wovens, geweven, gebreide stoffen, driedimensionale polymere matten, bouw vezels en composieten die hun toepassing vinden binnen de weg- en waterbouw, woninginrichting, transport, bouw, landbouw en industrie. Bonar heeft productie faciliteiten in 8 landen en heeft ruim 12.000 mensen in dienst.
Bonar heeft Involvation gevraagd om in één van de fabrieken voor geweven doeken te ondersteunen bij het professionaliseren van de productieplanning. In deze fabriek wordt synthetische polymeer geëxtrudeerd tot folies die direct worden gespleten in tapes. Deze worden vervolgens gewoven tot doek dat wordt toegepast als bodembedekker in diverse landbouwtextiel toepassingen of als geo-textiel voor civieltechnische doeleinden.
Door diverse ontwikkelen is het noodzakelijk geworden dat de leverbetrouwbaarheid verbetert en de voorraad eindproduct beter onder controle komt om het risico op incourant te verlagen. Involvation helpt bij het bedenken van de wijze van productieplanning die hiervoor nodig is en zorgt samen met Bonar voor de invoering.

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley