Onze opdrachten

Grip op groei bij Zijderlaan

Logistiek Dienstverlener Zijderlaan is een 3e generatie familiebedrijf dat zowel qua volume als type werkzaamheden al 85 jaar uitbreidt. En groei vraagt om continue professionalisering van de organisatie en bedrijfsprocessen. Zodoende ook het opzetten van een middellangetermijnplanning.

Lees meer

Supply Chain Strategie & Ontwerp

We kunnen je helpen de complexiteit van jouw supply chain te beheersen. Welke complexiteit draagt bij en welke niet? Hoe kan je de slechte complexiteit elimineren en de goede complexiteit het hoofd bieden door jouw beschikbare tijd en capaciteit beter benutten? Daarbij komen we vaak met verrassende eenvoudige oplossingen.

Lees meer

S&OP

Involvation helpt je graag om van S&OP een krachtig instrument te maken voor de verbetering van jouw supply chain. Een instrument dat bijdraagt aan het behalen van jouw bedrijfsdoelstellingen. We zien mogelijkheden genoeg! Het resultaat? Meer zicht op de markt, meer grip op de planning, minder verrassingen en een keten die beter aansluit op de markt en uiteindelijk hogere marges en een hogere klanttevredenheid.

Lees meer

Forecasting & Voorraadmanagement

Als het gaat om forecasting en voorraadbeheer, herken je de werkwijze van Involvation meteen. We komen met een integrale oplossing en dragen graag bij aan de realisatie. We beschrijven niet alleen de gewenste processen en komen niet alleen met modellen. We trainen bijvoorbeeld ook jouw medewerkers of helpen je een systeem te kiezen.

Lees meer

Productie- & Procesbeheersing

Wij helpen je de onvermijdelijke onzekerheden en variabiliteit het hoofd te bieden. Samen met jou denken we na over belangrijke vraagstukken, zoals de plaats van de pacemaker of drum, de loop van de critical chain en de plaats en aansturing van de buffers. En omdat mensen ook bij productiebeheersing een succesfactor zijn, betrekken we in onze oplossing ook de wijze van aansturing, de rollen en verantwoordelijkheden. Zo werken we aan een integrale oplossing die daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert.

Lees meer

Learning & Development

Je bereikt alleen de gewenste resultaten als jouw mensen de vereiste kennis opdoen, jouw ideeën omarmen, jouw opvattingen delen en nieuwe concepten begrijpen. Als bureau voor advies én realisatie geven we daarom veel aandacht aan learning & development.

Lees meer

Interim Management

Om onze groeiende klantenkring compleet te bedienen heeft Involvation haar interim management activiteiten gebundeld in een specialistische tak: Involvation IM.

Lees meer
It is far better to be approximately right, than precisely wrong
Carveth Read