Interim Management

Univar Solutions gaat besparingen op transport en transport-management realiseren

Univar Solutions  is een toonaangevende wereldwijde distributeur van chemicaliën en ingrediënten en leverancier van diensten met toegevoegde waarde aan klanten in een breed scala van industrieën. Univar Solutions heeft een wijd vertakt netwerk van locaties van waaruit klanten worden bediend. Als distributeur vormt transport een belangrijk deel van de kostenbasis van de onderneming.

Het benutten van de schaalgrootte is voor Univar Solutions een belangrijke pijler onder het continu verbeteren van de concurrentiekracht. Om een extra impuls te geven aan het streven naar efficiency verbetering is een programma gedefinieerd waarbinnen een aantal projecten op het gebied van transport moet zorgen voor substantiële kostenbesparing.

Univar Solutions heeft de hulp ingeroepen van een Interim Professional van Involvation om toe te zien op uitvoering van het programma, zodanig dat de beoogde besparingen worden gerealiseerd.

Transitie naar Flora Food Group

De Brits-Nederlandse multinational Unilever, fabrikant van merken als Dove, Magnum en Axe, kondigde op 15 december 2017 aan dat het zijn margarinetak zal verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. De organisatie van het nieuwe bedrijf, Flora Food Group, wordt uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, waarbij nieuwe functies zoveel als mogelijk met interne mensen worden vervuld.

Voor de functie “Supply Chain Go to Market lead” voor Centraal en Oost-Europa bleek niet snel genoeg een interne kandidaat beschikbaar. Involvation IM vervult deze positie daarom op tijdelijke basis met één van haar interim supply chain professionals. Naast de verantwoordelijkheid voor Demand Planning en Customer Service omvat deze rol de begeleiding van de transitie naar de nieuwe organisatie.

Sabic heeft expert support nodig voor het optimaliseren van hun Supply Planning proces

Sabic is een wereldleider in verschillende soorten producten, waarvan petrochemicaliën de belangrijkste zijn. In een van hun Business Units staat Sabic voor een zeer complexe planningssituatie waarin een grote hoeveelheid producten en halffabricaten moet worden gepland.

Om de controle te behouden over zowel beloften aan klanten als over capaciteitsbenutting, is er behoefte aan volledige integratie van alle planningsfasen, van de geplande productie op korte termijn tot de tactische planning over 18 maanden.

In deze sterk geautomatiseerde planningsomgeving, heeft Sabic te maken met de introductie van een nieuw platform voor ERP en basisplanning. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop Sabic hun geavanceerde planningstools kan inzetten. Om de vereiste planningsfunctionaliteit met het nieuwe platform te implementeren, heeft Sabic Involvation gevraagd om een Supply Planning-expert beschikbaar te stellen met goede kennis van specifieke planningstools.

Integratie BASF Industrial Coatings bij AkzoNobel

AkzoNobel heeft eind 2015, begin 2016 aangekondigd BASF Industrial Coatings over te nemen van BASF. Deze business unit van BASF bestaat uit 5 segmenten: Coil Coatings, Foil Coatings, Wind (Energy) coatings, General Industries and Commercial Transport. De aankoop betrof de (grotendeels) wereldwijde distributie van de producten van BASF Industrial Coatings, overname van 2 fabrieken en het afsluiten van een contract manufacturing agreement voor de productie van het assortiment van BASF industrial coatings in fabrieken in Duitsland, Argentinie, Spanje en Japan gedurende een periode van 3 jaar.

Involvation is gevraagd de supply chain gerelateerde activiteiten van het integratietraject te managen door het leveren van een workstream lead en waar nodig additionele resources.

Lees meer…

It is far better to be approximately right, than precisely wrong
Carveth Read