Consumentenproducten & retail

Betere perfomance door optimalisatie van de korte termijn planning

Sonneveld ontwikkelt, produceert en levert innovatieve bakkerij-ingrediënten voor ambachtelijke en industriële bakkerijen wereldwijd, met als ambitie om de complexiteit voor alle bakkers te verminderen. Het is een Nederlands bedrijf en maakt deel uit van de Orkla-groep.

Om de servicelevels te verbeteren, afval te verminderen en productieplanningen te stabiliseren, heeft Sonneveld Involvation gevraagd om te helpen bij de integratie van MRP-planning op basis van prognose en het optimaliseren van korte termijn supply chain planning. Involvation heeft ook ondersteuning geboden bij de realisatie van het S&OP-proces en heeft bijgedragen aan het S&OE-proces met aanvullende planningsinstrumenten.

Optimum Group doorbreekt service paradox

Optimum Group is een internationale groep drukkerijen gespecialiseerd op het gebied van UV Flexo rotatiedruk en digitaal drukwerk. De groep bedient vooral afnemers in food, retail, cosmetica, pharma, home & personal care, logistiek en de chemische industrie. Voor Optimum Group zijn levertijd en met name levertijdbetrouwbaarheid essentieel. In de markt die ze bedient is de vraagvariatie fors en doet zich de vraag voor hoe deze slim het hoofd te bieden.

Daarom heeft Optimum Group Involvation gevraagd voor supply chain management consultancy. We zijn gevraagd een scan te maken van het huidige proces en op basis daarvan een routekaart op te stellen om deze uitdaging de komende tijd aan te gaan.

Stichd digitaliseert het planningsproces

Stichd, onderdeel van PUMA, verzorgt de verkoop en productie van kleding, variërend van merksokken en ondergoed tot zwemkleding en ‘fanwear’, de laatste met name voor Formule 1. Het bedrijf volgt een ambitieuze groeistrategie, o.a. resulterend in hogere eisen aan de supply chain en de bijbehorende IT. Het huidige centrale DC wordt dan ook volledig gemoderniseerd en het bedrijf is recent gestart met de implementatie van SAP S/4HANA.

Stichd heeft Involvation gevraagd om gezamenlijk een snelle review te doen van de huidige planningsprocessen, gevolgd door de selectie van een ‘best fit’ state-of-the-art planningssysteem.

Vivera professionaliseert S&OP

Vivera ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve vleesvervangers, zowel eigen merk als private label. Het bedrijf maakt al jaren een onstuimige groei door en de verwachting is dat dit de komende jaren door zal zetten. Dit jonge bedrijf is recent overgenomen door JBS, de grootste vleesproducent van de wereld. Hiermee heeft Vivera een nieuwe partner gevonden om de plant based transitie verder te versnellen

Om de verwachte groei te kunnen blijven beheersen is een solide S&OP proces essentieel. Vivera heeft daarom aan Involvation gevraagd om een scan van het huidige proces uit te voeren, om de maturiteit en effectiviteit daarvan te bepalen. Deze scan is uitgevoerd en heeft geresulteerd in een aantal belangrijke aanbevelingen voor S&OP, S&OE en Demand Planning, plus een routekaart naar een volwaardig IBP proces.

De routekaart omvat ook het samen met Vivera bepalen van de gewenste systeemarchitectuur, waaronder de toekomstige ERP en S&OP oplossingen.

‘Planbare business’ bij Kruitbosch

Fietsen is hot op dit moment; de verkopen van met name e-bikes gaan door het dak. Het is een trend die al voor COVID-19 zichtbaar was. Het belang van grip op de logistieke aanvoerketen wordt nu nog meer zichtbaar.

Door oplopende levertijden uit het Verre Oosten, stijgende transportkosten (door dure containers of luchtvrachten om tijd te winnen), verminderde productie-efficiëntie, etc. rijst de vraag hoe de hogere kosten en voorraad in de keten te compenseren.

In deze hectiek opereert ook de firma Kruitbosch uit Zwolle. Kruitbosch is een groothandel in fietsen & accessoires en partner voor (gespecialiseerde) retail, bekend van merken Cortina en Alpina en met een ambitieuze commerciële agenda in Europa.

Om de groei  de komende jaren te kunnen faciliteren wil Kruitbosch meer grip op het tactische (en operationele) planningsproces. Kruitbosch heeft Involvation gevraagd het bestaande S&OP-proces te optimaliseren. Middels het Involvation Change Compass zijn de huidige processen geanalyseerd en hebben we de verbeterrichtingen opgesteld. Nu gaan we samen aan de slag met vraag, aanbod en product lifecycle management in onze interactieve 3D-omgeving Aula.

Burg professionaliseert Demand Planning in Europa

Burg Group is ’s werelds meest duurzame fabrikant van natuurlijke azijn en smakelijke siropen. Met hun specialistische kennis en een breed productassortiment inspireren en ontzorgen zij hun relaties. Burg levert bovendien volwaardige concepten onder private label. Zo bieden ze al meer dan 70 jaar kwaliteit, smaak en gemak aan zowel retailorganisaties en levensmiddelenproducenten als aan consumenten.

Efficiëntie en effectiviteit van hun hele waardeketen is voor Burg een belangrijke waardebepaler. Er is een nieuw initiatief genomen om het proces van Europese Sales and Operations Planning (S&OP) naar een hoger niveau te tillen. Dit initiatief behelst de professionalisering van het Demand Planning proces, dat een belangrijke basis vormt van het Europese S&OP proces.

Burg heeft Involvation gevraagd om hen te helpen het Demand Planning proces naar een hoger niveau te tillen. Met een multidisciplinair team bestaande uit vertegenwoordigers van Sales, Planning, Finance en Supply Chain wordt een verbeterde manier van werken ontwikkeld en requirements voor nieuwe tooling ontwikkeld en geïmplementeerd.

Superunie kiest toekomst-vaste IT oplossing

Superunie verzorgt als retail inkoopcoöperatie voor zijn leden ook de zogenaamde indirecte stromen. Deze goederenstroom wordt door het lid niet rechtstreeks bij de leverancier besteld maar via een centrale Superunie “infrastructuur”. Voor deze goederenstroom dient de huidige maatwerk IT oplossing te worden vervangen. Involvation begeleidt Superunie bij het maken van de juiste toekomst-vaste keuze.

FrieslandCampina Foodservice start voorraadreductie

FrieslandCampina Foodservice is onderdeel van FrieslandCampina Consumer Dairy. Het bedrijf produceert en verkoopt een breed portfolio van ingrediënten en halffabricaten  voor de professionele markt.

Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om het voorraadniveau met 18% te reduceren, met behoud van het huidige hoge serviceniveau, en heeft Involvation gevraagd om haar hierin te begeleiden. Doelen van de afgesproken pilot zijn het realiseren van een structurele voorraadreductie en het opleveren van een aanpak voor de uitrol naar de overige lijnen en fabrieken binnen een global Supply Chain.

Coca-Cola wijzigt strategische koers

De Coca-Cola Company is  de grootste drankenleverancier ter wereld, die meer dan 500 merken  verkoopt in meer dan 200 landen. Coca-Cola wijzigt de strategische koers en beweegt van een ‘sparkling’ naar een ‘beverages for life’ bedrijf. Deze verandering heeft een flinke impact op de Supply Chain.

Supply Chain  competenties en vaardigheden verder ontwikkelen is daarom één van de prioriteiten. Hiertoe is Coca-Cola een partnership aangegaan met The Value Chain Academy. Gezamenlijk is een op Supply Chain toegespitste training ontwikkeld met focus op vooral de planning-aspecten. Dit leerprogramma biedt intensieve ‘continuous learning’ gedurende een periode van 3 maanden.

Het eerste  gedeelte van dit leerprogramma is dit  voorjaar gestart met een uitgebreid programma  van eLearning modules gecombineerd met webinars. Dit gedeelte werd opgevolgd door een intensief en interactief 3-daags klassikaal programma in Mei in Bangkok, waarbij de theorie in praktijk werd gebracht. Een belangrijk onderdeel van deze workshop was ‘experiential learning’, waarbij diverse ‘serious games’ en bedrijfssimulaties werden gebruikt. Aan de training in Bangkok werd deelgenomen door mensen uit meer dan 10 landen uit de ASEAN regio, en bestond uit zowel deelnemers van Coca-Cola zelf als van Coca Cola bottelaars uit de regio.

Nu deze workshop voorbij is, gaan de deelnemers verder met een online bedrijfssimulatie vanuit eigen land. Dit leerprogramma zal uiteindelijk worden afgerond met werk gerelateerde projecten waarbij opgedane kennis direct kan worden toegepast in het dagelijkse werk. Al met al draagt dit ‘continuous learning’ programma bij  aan het verder ontwikkelen van Supply Chain competenties en vaardigheden, waarmee de transitie richting een ‘beverages for life’ bedrijf wordt waargemaakt.

HAK faciliteert snelle groei en innovatie

Groentefabrikant HAK maakt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. De traditionele groenten in glazen potten zijn uitgebreid met producten in stazakken, die sinds 2018 in huis worden geproduceerd. Het volume groeit snel en mede door een strategie die is gebaseerd op innovatie, neemt de complexiteit ook toe.

Om de verwachte toename in productcomplexiteit ook voor supply chain goed beheersbaar te houden heeft HAK Involvation gevraagd om haar te ondersteunen bij het verder structureren van de supply  chain management organisatie en processen, waaronder forecast- en voorraad management.

Wessanen professionaliseert Supply Planning in Europa

Wessanen is geïnspireerd door de natuur in alles wat ze doet én een leider in gezond en duurzaam voedsel in Europa. Hun merknamen hebben sterke lokale wortels en behoren tot de pioniers van de biologische markt in hun land. Hun producten vallen in 6 categorieën: vegetarische maaltijden, zuivel alternatieven, zoete tussendoortjes, ontbijtgranen, brood en koek alternatieven en koffie & thee.

Efficiëntie en effectiviteit van hun gehele value chain is een belangrijke drijfveer voor Wessanen. Nieuwe initiatieven om planningsprocessen te standaardiseren en Sales en Operations planning (S&OP) in heel Europa te ontwikkelen, zijn gericht op het verzekeren van service aan de klanten, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en verspilling bij productie, opslag en transport wordt geminimaliseerd.

Na de ontwerpfase en de implementatie van een standaard Europees S&OP proces heeft Wessanen aan Involvation gevraagd om hen te helpen met het Supply Planning proces naar het volgende niveau te brengen. Een groep van Supply Planners per land en Schedulers van alle fabrieken, volgt een leerprogramma waarin alle aspecten van Supply Planning aan de orde komen. Het leerprogramma is een mix van e-learning, oefeningen, klassikaal onderwijs en on-the-job coaching.

Op basis van de training en gefaciliteerd door Involvation, beoordeelt de groep de bestaande processen en definieert een betere manier van werken. Deze aanpak zorgt ervoor dat de theoretische lessen direct worden toegepast en ze ook echte verbeteringen realiseren.

Look-O-Look faciliteert snelle groei

Look-O-Look is onderdeel van de Perfetti Van Melle groep en ontwikkelt al meer dan 45 jaar samen met klanten succesvolle snoepconcepten. Het bedrijf wil zich onderscheiden door het creëren van een verrassende snoepwereld en biedt daarom een zeer hoge mate van flexibiliteit en klantgerichtheid. In lijn met de doelstellingen is het verkoopvolume de afgelopen jaren sterk gegroeid. De bezettingsgraad van mensen en productiecapaciteiten is hierdoor ook toegenomen, waardoor de gewenste flexibiliteit onder druk is komen te staan. Look-O-Look heeft Involvation daarom gevraagd om haar te begeleiden bij het structureren en aanpassen van de werkwijzen richting “Demand Driven Supply Chain Mgt”, zodat flexibiliteit en betrouwbaarheid op het gewenste hoge niveau blijven zonder grote uitbreiding van mensen en productiemiddelen.

Transitie naar Flora Food Group

De Brits-Nederlandse multinational Unilever, fabrikant van merken als Dove, Magnum en Axe, kondigde op 15 december 2017 aan dat het zijn margarinetak zal verkopen aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR. De organisatie van het nieuwe bedrijf, Flora Food Group, wordt uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, waarbij nieuwe functies zoveel als mogelijk met interne mensen worden vervuld.

Voor de functie “Supply Chain Go to Market lead” voor Centraal en Oost-Europa bleek niet snel genoeg een interne kandidaat beschikbaar. Involvation IM vervult deze positie daarom op tijdelijke basis met één van haar interim supply chain professionals. Naast de verantwoordelijkheid voor Demand Planning en Customer Service omvat deze rol de begeleiding van de transitie naar de nieuwe organisatie.

O’Neill zet volgende stap in supply chain flexibility

O’Neill, het originele Californische surf, sneeuw en lifestyle merk, wil mensen inspireren en hen in staat stellen te doen wat ze het liefste doen. Een snelle, flexibele en betrouwbare supply chain is hierbij onmisbaar. Om deze reden werkt O’Neill continue aan het verder verbeteren van haar supply chain. Onlangs heeft O’Neill Involvation gevraagd haar te helpen bij het herdefiniëren van de supply chain strategie en het realiseren van het supply chain design.

Rituals optimaliseert S&OP proces

In 2000 is het lifestyle merk Rituals Cosmetics opgericht in Nederland met als filosofie het veranderen van dagelijkse routines in bijzondere verwenmomenten door mooie luxe producten. Een rijk en geurend bad bijvoorbeeld, een exclusieve kop thee of iets alledaags als het doen van de afwas. Dat is waar het bij Rituals om draait; weer even stilstaan bij de kleine dingen in het leven en het verrijken met een vleugje luxe. De basis van deze collecties is te vinden in Oosterse tradities. Deze eeuwenoude kennis, in combinatie met geselecteerde ingrediënten, brengen wij samen met innovatieve technologieën. Zo creëer je de authentieke Hammam bij je thuis, breng je Yin en Yang meer in balans met de Tao lijn en ervaar je de kracht van Ayurvedische wijsheid in je thee, je bodyscrub of aromatische olie.
Rituals is een sterk groeiende onderneming met wereldwijd meer dan 400 Rituals winkels. Ook zijn de producten via de webshop te bestellen of in bijna 1400 shops-in-shops van bijvoorbeeld de Bijenkorf. Daarnaast kun je de Rituals producten tegen komen in ruim 25.000 hotelkamers en in het vliegtuig.
Om verdere groei de komende jaren te kunnen faciliteren met behoud van flexibiliteit en hoog serviceniveau naar de winkels en verkooppunten, wil Rituals het Sales & Operations Planning proces (S&OP) verder professionaliseren en verbeteren. Rituals heeft Involvation gevraagd het huidige S&OP proces te verrijken en te ondersteunen bij de implementatie.

Refresco optimaliseert Integrated Business Planning

Frisdrank- en sapbottelaar Refresco Gerber is een toonaangevende bottelaar van Private Label soft drinks, mineraalwater, vruchtensappen en energy drinks. Ook verzorgt Refresco de industriële productie voor A-merkfabrikanten en voert een aantal eigen labels zoals Wicky en Rodeo. Refresco is een snelgroeiende organisatie met 27 productielocaties in 9 Europese landen en voert een zeer ambitieuze groeistrategie. De Holding is gevestigd in Rotterdam.
Refresco is bezig met het optimaliseren en professionaliseren van de Integrated Business Planning (IBP) processen. Doel hierbij is om op de middellange termijn van 4 tot 18 maanden de juiste en op een integrale manier beslissingen te nemen op het gebied van Sales, Inkoop en Supply Chain. Daarnaast wil men de financiële voorspelbaarheid vergroten. Refresco heeft Involvation gevraagd om samen met Refresco het IBP proces te ontwerpen en in te voeren in de verschillende business units.

Ondersteuningbij opzetten S&OP proces

Bavaria is de grootste onafhankelijke brouwerij van Nederland. Bavaria brouwt al sinds 1719 hoge kwaliteit bier met tegenwoordig een jaarlijkse productie van meer dan 6 miljoen hectoliter. Met iets meer dan 1000 werknemers verdeeld over 5 vestigingen in Europa wordt aan meer dan 120 landen wereldwijd geleverd. De brouwerij in Lieshout is de grootste productielocatie. Bavaria is een 100% familiebedrijf. Onder leiding van de familie Swinkels wordt al 7 generaties bier gebrouwen volgens familierecept.
Bavaria heeft, hierbij ondersteund door Involvation, haar supply chain strategie herzien. Eén van de projecten die volgde uit de hernieuwde strategie was het opzetten van een Sales & Operations Planning proces. Involvation heeft vervolgens de interne Bavaria projectleider die verantwoordelijk was voor het opzetten van S&OP ondersteund met het opzetten van het raamwerk voor het S&OP proces. Tijdens de realisatiefase is Involvation inhoudelijk betrokken gebleven om te fungeren als sparringpartner van de projectleider en betrokkenen in het proces.

Unilever bouwt aan team

Eens per jaar organiseert Unilever Benelux een tweedaags supply chain event met het volledige team. Informatie delen en team building zijn tijdens deze dagen belangrijke componenten.
The Fresh Connection bleek perfect aan te sluiten bij deze doelstellingen; op een originele manier nieuwe inzichten verwerven en het begrip vergroten van de onderlinge afhankelijkheden. In de eerste plenaire sessie bleek het mogelijk om de keten van The Fresh Connection met 150 man te besturen in een z.g. “voting sessie”. Daarna werd de groep gesplitst in kleinere teams, die in een aantal rondes onderling streden om de meest optimale supply chain neer te zetten. Aan de uitdagende doelstellingen om een grote en diverse groep van professionals in korte tijd op een leuke manier tot nieuwe inzichten te werd volgens Unilever ruimschoots voldaan; de sessie werd door de deelnemers dan ook betiteld als een groot succes.

Om de C1000 ondernemers te helpen bij het wekelijks bestellen van de promotie-artikelen, gaat C1000 voor iedere promotieweek een individueel besteladvies per winkel opstellen. Involvation is gevraagd om op basis van de bestaande promotieforecasting tool een hulpmiddel te ontwikkelen om deze besteladviezen te genereren.

Orangina Schweppes International verbetert coördinatie van interne supply chain

Orangina Schweppes Group is beroemd om zijn iconische merken en is gespecialiseerd in de productie, distributie en verkoop van frisdranken. Orangina Schweppes Group is op dit moment nummer 1 op de markt van niet-koolzuurhoudende vruchtendranken in West-Europa en nummer 2 op de niet-cola markt. Haar portefeuille omvat tientallen merken, waaronder kern-merken als Orangina , Schweppes en Oasis. Producten worden verkocht in meer dan 80 landen over de hele wereld.
Orangina Schweppes International wil de coördinatie van de interne supply chain verbeteren en heeft Involvation gevraagd daarbij te ondersteunen. Middels een workshop zijn processen en verbeterinitiatieven in kaart gebracht.
Vervolgens is gestart met het implementeren van een operationeel S&OP-proces, waarbij zowel de fabrieken als de centrale demand and supply chain planning organisaties betrokken zijn. Involvation heeft deze implementatie begeleid.

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin