Learning & Development

Wessanen professionaliseert Supply Planning in Europa

Wessanen is geïnspireerd door de natuur in alles wat ze doet én een leider in gezond en duurzaam voedsel in Europa. Hun merknamen hebben sterke lokale wortels en behoren tot de pioniers van de biologische markt in hun land. Hun producten vallen in 6 categorieën: vegetarische maaltijden, zuivel alternatieven, zoete tussendoortjes, ontbijtgranen, brood en koek alternatieven en koffie & thee.

Efficiëntie en effectiviteit van hun gehele value chain is een belangrijke drijfveer voor Wessanen. Nieuwe initiatieven om planningsprocessen te standaardiseren en Sales en Operations planning (S&OP) in heel Europa te ontwikkelen, zijn gericht op het verzekeren van service aan de klanten, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en verspilling bij productie, opslag en transport wordt geminimaliseerd.

Na de ontwerpfase en de implementatie van een standaard Europees S&OP proces heeft Wessanen aan Involvation gevraagd om hen te helpen met het Supply Planning proces naar het volgende niveau te brengen. Een groep van Supply Planners per land en Schedulers van alle fabrieken, volgt een leerprogramma waarin alle aspecten van Supply Planning aan de orde komen. Het leerprogramma is een mix van e-learning, oefeningen, klassikaal onderwijs en on-the-job coaching.

Op basis van de training en gefaciliteerd door Involvation, beoordeelt de groep de bestaande processen en definieert een betere manier van werken. Deze aanpak zorgt ervoor dat de theoretische lessen direct worden toegepast en ze ook echte verbeteringen realiseren.

Stryker Competency Framework

Stryker is één van de toonaangevende bedrijven in de wereld op het gebied van medische technologie en is actief in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt een divers portfolio van innovatieve producten en services in Orthopaedics, Medical & Surgical en Neuro technology & Spine. De omzet in 2016 bedroeg $10 miljard en het bedrijf ligt op goed schema om haar groeiambitie van $20 miljard in 2021 te realiseren. Stryker opereert 41 eigen fabrieken en verkoopt een portfolio van ongeveer 128.000 producten.

Om haar nieuwe wereldwijde Supply Planning functie verder te professionaliseren heeft Stryker Involvation gevraagd om te helpen bij de ontwikkeling van een wereldwijd competency & skills framework. In eerste instantie zal dit gebruikt worden om de belangrijkste ontwikkelbehoeftes per business unit te identificeren. In de volgende fase zal de toepassing worden uitgebreid naar het bepalen van persoonlijke ontwikkel- en trainingsplannen, recruitment en het opzetten van gestructureerde carrièrepaden.

Het model is inmiddels goedgekeurd door de belangrijkste stakeholders en zal begin 2018 worden getest in een aantal business units.

Opleiden van mensen leidt tot professionalisering van supply chainprocessen

Wavin levert effectieve oplossingen voor essentiële behoeften van het dagelijks leven: een veilige distributie van drinkwater en gas, duurzaam beheer van regenwater en afvalwater, energie-efficiënte verwarming en koeling van gebouwen, elektro, telecom en industriële toepassingen.

De supply chain besturing is grotendeels lokaal georganiseerd. Vanuit de diverse landenorganisaties worden de fabrieken en voorraden aangestuurd. Om ervoor te zorgen dat ondanks deze decentrale organisatie in alle landen de werkwijzen gelijk, en het kennisniveau op een vergelijkbaar hoog niveau is, is gestart met een opleidingstraject in Supply Chain Management.

Lees meer hierover

Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van planners in heel Europa

Schneider Electric is een wereldwijde specialist in energiemanagement en automatisering; het bedrijf  ontwikkelt ‘connected’ technologieën en oplossingen om energie en processen op veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame wijze te beheren. Het concern is met 160.00 werknemers aanwezig in meer dan 40 landen.

Schneider Electric wil een inventarisatie van de benodigde trainingen voor planners binnen een aantal fabrieken in Europa. Het doel is om de planners op het vereiste niveau van kennis en vaardigheden te brengen. Involvation zal deze inventarisatie uitvoeren en in kaart brengen wat de trainingsbehoefte is voor zowel conceptuele supply chain kennis als voor de SAP-gerelateerde vaardigheden. Schneider Electric heeft Involvation ook gevraagd om op basis van deze inventarisatie een passend trainingsprogramma te ontwikkelen.

SI Group professionaliseert Global Demand Planning

SI Group is een toonaangevende wereldwijde ontwikkelaar en producent van chemische grondstoffen, speciale harsen en oplossingen die van cruciaal belang zijn voor de kwaliteit en prestaties van talloze industriële en consumentengoederen.

Na de ontwerpfase en de implementatie van een standaard wereldwijd S&OP proces heeft SI Group Involvation gevraagd om hen te helpen met het Demand Planning proces naar het volgende niveau te brengen. Een groep van 10 Demand Planners en Analysten uit alle regio’s, volgt een leerprogramma waarin alle aspecten van Demand Planning aan de orde komen. Het leerprogramma is een mix van e-learning, oefeningen, klassikaal onderwijs en on-the-job coaching.  Op basis van de training en gefaciliteerd door Involvation,  beoordeelt de groep de bestaande processen en definieert een betere manier van werken. Deze aanpak zorgde ervoor dat de theoretische lessen direct zijn toegepast en we ook echte verbeteringen hebben gerealiseerd.

Demand Planners en analisten uit alle regio’s delen nu niet alleen dezelfde manier van werken, maar ze voelen zich nu ook empowerd om de kwaliteit van de Demand Planning te verbeteren. En als een spin-off, zullen de Demand Planners, samen met ervaren consultants van Involvation, de Sales Managers in hun regio gaan trainen over de nieuwe manier van werken. Deze unieke aanpak zal Demand Planning binnen de hele organisatie op een hoger niveau brengen.

Danone Medical Nutrician investeert in S&OP training

Danone is een Europees voedingsmiddelen bedrijf dat met een jaaromzet van € 21 miljard circa 900 miljoen consumenten weet te bereiken over de gehele wereld. Onder het merk Nutricia, ontwikkelt, produceert en verkoopt de divisie Medical Nutrition producten voor mensen die zijn verzwakt door ziekte of chronische aandoeningen zoals allergieën. 60% Van de activiteiten van de divisie is gewijd aan medische voeding voor senioren.

Voor circa 60 medewerkers vanuit alle werelddelen organiseert Danone Medical Nutricion een tweedaags Supply Chain Academy event over S&OP. Danone heeft Involvation gevraagd om dit programma mede vorm te geven. Naast The Fresh Connection, waarin op een originele manier nieuw inzicht wordt opgedaan en begrip van onderlinge afhankelijkheden wordt vergroot, worden workshops en een expert lezing verzorgd op gebied van Demand Planning en Integrated Business Planning (IBP).

Fokker op weg naar Operational Excellence

Binnen Fokker Technologies is Fokker Aerostructures de specialist in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van lichtgewicht constructiedelen en onderdelen voor de vliegtuigindustrie en defensie. Fabrieken staan in Papendrecht, Hoogeveen en Mexico, waartussen over en weer materialen en halffabrikaten geleverd worden.

Ten einde de beschikbaarheid van de inkoopdelen en componenten voor de eindproducten te verbeteren is een Operational Excellence traject opgestart. Binnen dit traject is Involvation gevraagd een training te organiseren waarin op een speelse manier inzicht in het belang van een goede samenwerking en communicatie tussen planners en operationeel inkopers wordt gegeven. Als kern voor het tweedaagse programma dat Involvation hiervoor heeft opgezet, worden drie games gebruikt: Supply Chain Game, Risk Game en The Fresh Connection.

Aliaxis test The Value Chain Academy

Aliaxis is een toonaangevende wereldwijde producent en distributeur van voornamelijk kunststof vloeistof handling systemen die worden gebruikt in de woning- en utiliteitsbouw, evenals in industriële en openbare infrastructuurtoepassingen. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 40 landen, heeft meer dan 100 productie- en commerciële bedrijven en telt 15.700 werknemers.

Aliaxis wil haar dienstverlening verder verbeteren en tegelijkertijd het werkkapitaal fors verlagen en de productie-efficiëntie verhogen. Het bedrijf heeft geconcludeerd dat persoonlijke ontwikkeling van mensen en state-of-the-art processen hiervoor essentieel zijn. Aliaxis heeft Involvation daarom gevraagd om een serie pilots op te zetten met de Value Chain Academy, gericht op Supply Chain Management, S&OP, Voorraadbeheer en Productieplanning. Na een geslaagde test zal het programma wereldwijd worden uitgerold.

Nissan Motor Parts traint planners

Nissan Motor Parts Europe bedient de after markt in EMEA met originele Nissan accessoires en onderdelen. Hiervoor beheert het meer dan honderdduizend actieve delen. De meerderheid van deze onderdelen kan worden gekwalificeerd als slow mover .

Om service levels te garanderen en tegelijkertijd kosten en werkkapitaal te beheersen is Nissan continu op zoek naar manieren om te verbeteren. Als onderdeel van dit proces heeft Nissan Involvation gevraagd om de voorraad planners te trainen .

Defensie Munitiebedrijf (DMunB) creëert buy-in

DMunB is de leverancier van het totale munitiepakket, zowel in operationele- als in vredessituaties. Samen met Involvation heeft DMunB een nieuwe logistieke grondvorm ontworpen. Om de essentiële buy-in te krijgen van de organisatie heeft zij Involvation vervolgens gevraagd om een roadshow te verzorgen op basis van Involvations Supply Chain Management Game waarin de deelnemers de voordelen van het nieuwe concept ervaren.

Verdere professionalisering van voorraadbeheer

De afdeling Logistics van de fabriek P1 waar fotopapier wordt geproduceerd wilde het voorraadbeheer naar een hoger plan tillen. Daarnaast lag er een stevig target om de voorraadwaarde verder te reduceren. Afgelopen jaar was er door de afdeling Logistics al een behoorlijke verbeterslag gemaakt en men wilde vaststellen waar de voorraad nog verder verlaagd kon worden met behoud van servicegraad. Centrale vraag hierbij was welke voorraadbeheerstechnieken toepasbaar zijn in de praktijk van FUJIFILM.

Bekijk case >

Ontwikkeling Supply Chain Campus voor Henkel

De Supply Chain kennis in de hele organisatie op een hoger niveau brengen. Dat was de vraag die gesteld werd aan Involvation door Henkel Adhesives. Involvation ontwikkelde een modulaire opzet voor de hele supply chain organisatie, door Henkel neergezet als een complete Supply Chain Campus.

Na een aantal succesvolle pilots werd gestart met de roll-out in West Europa. Gevolgd door trainingen van Involvation in Argentinie, Brazilie, China, Chili, Dubai, Mexico, Rusland en Turkije. Inmiddels is een aantal Involvation trainingen ook onderdeel van de Henkel Sales Campus.

Unilever bouwt aan team

Eens per jaar organiseert Unilever Benelux een tweedaags supply chain event met het volledige team. Informatie delen en team building zijn tijdens deze dagen belangrijke componenten.

The Fresh Connection bleek perfect aan te sluiten bij deze doelstellingen; op een originele manier nieuwe inzichten verwerven en het begrip vergroten van de onderlinge afhankelijkheden. In de eerste plenaire sessie bleek het mogelijk om de keten van The Fresh Connection met 150 man te besturen in een z.g. “voting sessie”. Daarna werd de groep gesplitst in kleinere teams, die in een aantal rondes onderling streden om de meest optimale supply chain neer te zetten. Aan de uitdagende doelstellingen om een grote en diverse groep van professionals in korte tijd op een leuke manier tot nieuwe inzichten te werd volgens Unilever ruimschoots voldaan; de sessie werd door de deelnemers dan ook betiteld als een groot succes.

Politie illustreert klassieke trade-offs

De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) is opgericht om krachten te bundelen en daardoor politie en andere partners in de Openbare Orde en Veiligheidssector te ondersteunen bij het veiliger maken van Nederland. Binnen vtsPN is de Unit Logistiek & Distributie (ULD) o.a. verantwoordelijk voor de levering van kleding en persoonlijke uitrusting voor de totale Nederlandse politie. Het gaat hierbij om een uitgebreid pakket variërend van uniformkleding tot persoonlijke beschermingsmiddelen. De klassieke afweging tussen service en kosten speelt natuurlijk ook hier. Om de traditionele trade-offs te illustreren en samenwerking tussen de verschillende ketenpartijen te benadrukken werd een workshop georganiseerd door Involvation. Medewerkers van ULD speelden een aantal rondes van de in-company variant van The Fresh Connection. Afsluitend was de discussie hoe het geleerde in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden.

Continental leert en bouwt aan het team

De Automotive Group van Continental is één van de leidende automotive leveranciers. Continental AG organiseerde de Global Logistics Automotive Managers Meeting. Logistieke- en supply chain managers van over de hele wereld kwamen samen voor een 2-daags programma met daarin toespraken van hun leiders, workshops, netwerken, etc.. Involvation faciliteerde het grootste gedeelte van het programma met de supply chain training tool The Fresh Connection, de ultieme ‘value experience’. Werkend in teams van vier personen werden de deelnemers uitgedaagd een bedrijfsstrategie en ondernemingsdoelstellingen te ontwerpen, middelen te ontwikkelen om de strategie om te zetten in actie, trade-offs te managen en een gestructureerd beslissingsproces op te zetten zoals Sales & Operations Planning (S&OP). De hoge mate van interactiviteit, gecombineerd met de juiste ondersteuning leidde tot positieve feedback. Continental gaf aan dat zij een geweldige teambuilding ervaring vol met lessen hadden gehad, die ook nog erg leuk was om te doen.

Voorraadbeheer een kansspel?

De bestellingen van de Technische Unie naar de leveranciers worden voor het grootste deel gedaan door de afdeling voorraadbeheer en de afdeling handelsgroep. Hierbij moet geschat worden wat de verkoop zal zijn in de komende periode. Omdat voor veel artikelen telkens een hoeveelheid voor één maand wordt besteld, moeten we dus bijvoorbeeld bij vier weken levertijd 8 weken vooruit kijken om te weten wat we moeten bestellen. Dit lijkt veel op een kansspel.

Bekijk case >

Leren door ervaren

Met een trainingsprogramma op het gebied van supply chain management, bestaande uit e-learning en een zestal workshops, wil Sara Lee de weg inslaan richting Value Stream Excellence. De workshops zijn bedoeld om de supply chain gemeenschap binnen Sara Lee te versterken, kennis aan te reiken over Sara Lee’s supply chain en om de liefde voor het vak supply chain management te delen.

Bekijk case >

Training voorraadbeheer

Door te kiezen voor training-on-the-job is een unieke combinatie gevonden in het vergroten van de theoretische kennis en het direct toepassen daarvan in de eigen situatie.

Bekijk case >

Scheepsbouwsimulatie

Damen heeft Involvation gevraagd het change management te ondersteunen middels een business simulation. Naast het traditionele leren door luisteren wil men gebruik maken van een business simulation omdat gebleken is dat deze actieve leervorm een effectieve methode is om complexe materie over te brengen. Damen heeft voor Involvation gekozen vanwege de ervaring in het ontwikkelen van business simulations, zoals ondermeer bekend van “The Fresh Connection”.

Bekijk case >

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin