Machinebouw

GKN Fokker Aerostructures vergroot grip op supply chain

GKN Fokker Aerostructures is een specialist in het ontwerp, de ontwikkeling en productie van lichtgewicht constructies, modules en landingsgestellen voor de luchtvaart- en defensie-industrie.
De markt groeit sterk en de productieprocessen zijn complex. Een adequaat besturingsmodel is essentieel om grip te houden op output en doorlooptijden.
GKN Fokker Aerostructures heeft Involvation gevraagd haar te ondersteunen bij ontwerp en realisatie van een effectief besturingsmodel. Involvation maakt daarbij gebruik van een mix van beproefde methodes en de nieuwste inzichten uit Demand Driven supply chain management. De aanpak is pragmatisch. Al na enkele weken zijn de eerste successen meetbaar.

Paques gaat voor een Lean Value Chain

Paques helpt bedrijven bij het verminderen van hun water- en CO2-voetafdruk en het terugwinnen van waardevolle hulpbronnen. Paques anaerobe waterzuiveringssystemen produceren energie (biogas) uit afvalwater terwijl het gezuiverd wordt. Tevens maken de systemen het hergebruik van water eenvoudiger. De uiteindelijke installaties worden door Paques klant specifiek ontworpen.

Onder invloed van toegenomen concurrentie is het steeds belangrijker geworden om maximale grip te hebben op kosten en doorlooptijd. Hierbij speelt het engineering proces dat voorafgaat aan de productie en montage ook een belangrijke rol, zoals dat vaak het geval is in Engineer to Order ketens.

Na de quick scan die in de periode februari/maart door Involvation is uitgevoerd zijn de bevindingen gerapporteerd. Deze vormden aanleiding om een nieuwe blauwdruk te ontwikkelen van de gewenste waardeketen en het besturingsconcept.

Het doel is dat Paques, geholpen door Involvation, een totale keten krijgt die én sneller, én betrouwbaarder én efficiënter is.

Flowserve verbetert grip op projecten

Flowserve ontwerpt, bouwt en assembleert complexe industriële installaties. Grip op de projectvoortgang is hierbij om meerdere redenen van groot belang. Flowserve heeft aan Involvation gevraagd te helpen haar projectmanagement verder te professionaliseren.

Fokker Elmo bereidt zich voor op groei

Fokker Elmo, gevestigd in Hoogerheide met wereldwijd diverse productielocaties, is een toonaangevende partij in het ontwerp, productie en ondersteuning van elektronische kabelbomen voor de vliegtuigindustrie. Fokker Elmo draagt al geruime tijd bij aan het JSF programma. Een programma dat nu op een kantelpunt staat van een ontwikkelingsprogramma naar een serie-productiesituatie.

Fokker Elmo’s planning processen zijn tijdens de ontwikkelfase organisch gegroeid. Om goed voorbereid te zijn op de hogere volumes die seriematig geproduceerd zullen worden, is het voor Fokker Elmo noodzakelijk haar Sales & Operations Planning en productie planning onder de loep te nemen en op die nieuwe situatie aan te passen. Na deelname aan het Involvation event “S&OP in One Day” in maart 2015, heeft Fokker Elmo besloten Involvation te vragen om het bedrijf hierbij te ondersteunen. Samen met Fokker Elmo, zijn er twee deelprojecten geïdentificeerd om de noodzakelijke “step-change” te realiseren:

  • Tactische planning, gericht op een planningshorizon tussen 3 en 15 maanden.
  • Operationele planning, gericht op de korte en middellange termijn planning met een planningshorizon tot 3 maanden.

Lees meer

Tomra professionaliseert RVM supply chain

Tomra is wereld marktleider in reverse vending machines (RVM). Om toekomstige ontwikkelingen voor te zijn werkt Tomra continu aan haar supply chain. Tomra heeft Involvation gevraagd haar hierbij te ondersteunen.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein