Waarin we training geven

Maatwerk op basis van standaard modules

Involvation biedt trainingen aan op alle deelaspecten van supply chain management.  Ook verzorgen wij algemene introductie trainingen in het vakgebied voor mensen die direct of indirect te maken hebben met de supply chain, zoals bijvoorbeeld Sales.

Al onze trainingen zijn gebaseerd op standaard modules die wij hebben ontwikkeld. Per situatie bepalen we samen met de klant welke aanpassingen aan de training nodig zijn om deze zo goed mogelijk op de praktijk van de klant te laten aansluiten.

De onderwerpen

Voor ieder van de bovenstaande onderwerpen hebben wij een standaard training ontwikkeld, die  vaak in meerdere leervormen beschikbaar is. Wilt u weten welke zaken in een bepaalde training aan bod komen, neem dan contact op met Alfons Willemsen. Hij kan u in contact brengen met de content owner van de betreffende training.

 

Dat is Involvation. Gedreven door mogelijkheden!

Meer weten? Neem contact op met Alfons Willemsen via a.willemsen@involvation.com

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris