Farma & biotechnologie

Inzicht in goederenstroom bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Bij het inkopen moest elke zorginstelling zijn eigen weg vinden in een internationale markt (met wildwest-taferelen).  Het ministerie van VWS heeft daarom samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ (LCH). Dit consortium heeft als doel om medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

Involvation is ingezet bij het LCH om inzichtelijk te maken in hoeverre de geplande aanvoer voldoende is voor de verwachte vraag. Allereerst is daarom de aanvoer van Materialen geproduceerd in Nederland en die zijn ingekocht in Azië / en de rest van Europa bepaald.  Daarnaast heeft Involvation kunnen bijdragen aan het bepalen van de behoeftes van de diverse instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, etc.). Deze cijfers dienen inmiddels als input voor rapportage richting het ministerie van VWS.

Slimmer voorraadmanagement bij Medeco

Medeco is een toonaangevende leverancier voor verbruiksgoederen en apparatuur en de daarbij behorende disposables in de gezondheidszorg.
Productbeschikbaarheid is vanzelfsprekend van groot belang voor Medeco. Tegelijkertijd is het zaak te letten op voorraad en kosten. Medeco is toe aan een volgende stap in het professionaliseren van haar voorraadmanagement en heeft het plan opgevat voor geselecteerde leveranciers de huidige afspraken en processen tegen het licht te houden op zoek naar slimmere manieren om beschikbaarheid te garanderen. Medeco heeft Involvation gevraagd haar hierbij te helpen.

Projectmanagement werkprocessen scheduling

MSD is wereldleider op het gebied van gezondheidszorg. MSD werkt mee aan een gezonde wereld. Met innovatieve geneesmiddelen, vaccins, biologische therapieën en diensten voor arts en patiënt biedt MSD behandelingen voor een betere gezondheid van mens en dier in meer dan 140 landen. MSD in Oss heeft Involvation gevraagd om het projectmanagement op zich te nemen van de standaardisering van de werkprocessen van de schedulers in haar fabrieken.

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin