Forecasting & Voorraadmanagement

In de seizoenspiek voldoen aan de vraag naar Reusable Transport Items (RTI's)

Om het gehele jaar, en vooral in het voorjaar tijdens de seizoenspiek, te kunnen voldoen aan de vraag naar RTI’s, is Container Centralen (CC) bezig de voorspelde behoefte aan RTI’s op professionele wijze inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd zal ook de aanbodkant beter inzichtelijk gemaakt moeten worden.

Involvation helpt CC bij de selectie en implementatie van de tooling hiervoor, binnen het bestaande IT landschap. Inmiddels wordt de demand planning in Salesforce ingericht en wordt er gewerkt aan een tijdelijke S&OP tool in Excel. Het plan is om deze tool daarna in een IT pakket in te richten.

Container Centralen is een logistieke dienstverlener van RTI’s (Reusable Transport Items) voor de distributie van in het bloemen- en planten in Europa. Ze stellen gestandaardiseerde ladingdragers in de vorm van rolcontainers beschikbaar aan klanten waar en wanneer zij die nodig hebben. Daarnaast bieden ze een uitgebreid pakket aan services. Het netwerk van CC bestaat uit ca. 65 depots in heel Europa.

Schuimbeschikbaarheid, planning en forecast bij Recticel

Recticel is een internationaal bedrijf dat zich richt op het verbeteren van ieders dagelijkse comfort. Het kernportfolio is georganiseerd rond drie toepassingsgebieden: Flexible Foams, Isolatie en Slaapcomfort. Op een efficiënte, duurzame en evenwichtige manier wil Recticel waarde toevoegen en een stabiele, winstgevende groei realiseren voor alle klanten en aandeelhouders. In Kesteren, waar Recticel matrassen en toppers maakt, helpt Involvation om een beter overzicht te krijgen in de schuimbeschikbaarheid.

Schuim dat in Kesteren geproduceerd wordt, wordt rechtstreeks aan klanten verkocht of verwerkt in matrassen en toppers die Recticel ook op deze locatie produceert. Het is belangrijk de juiste hoeveelheid schuim op het juiste moment beschikbaar te hebben zodat klanten op tijd beleverd kunnen worden én om de productie van matrassen en toppers op eigen locatie efficiënt te kunnen laten verlopen. Het verkrijgen van een nauwkeurig en betrouwbaar overzicht van de beschikbare hoeveelheid schuim is lastig omdat data afkomstig is van verschillende systemen en databronnen.

Door middel van een tool in Power BI helpt Involvation Recticel op locatie Kesteren om beter en gemakkelijker inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van de verschillende soorten schuim. Daarnaast helpen we mee de planning en forecast te verbeteren zodat alle processen nog beter op elkaar aansluiten.

Inzicht in goederenstroom bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Bij het inkopen moest elke zorginstelling zijn eigen weg vinden in een internationale markt (met wildwest-taferelen).  Het ministerie van VWS heeft daarom samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ (LCH). Dit consortium heeft als doel om medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang.

Involvation is ingezet bij het LCH om inzichtelijk te maken in hoeverre de geplande aanvoer voldoende is voor de verwachte vraag. Allereerst is daarom de aanvoer van Materialen geproduceerd in Nederland en die zijn ingekocht in Azië / en de rest van Europa bepaald.  Daarnaast heeft Involvation kunnen bijdragen aan het bepalen van de behoeftes van de diverse instellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, etc.). Deze cijfers dienen inmiddels als input voor rapportage richting het ministerie van VWS.

Burg professionaliseert Demand Planning in Europa

Burg Group is ’s werelds meest duurzame fabrikant van natuurlijke azijn en smakelijke siropen. Met hun specialistische kennis en een breed productassortiment inspireren en ontzorgen zij hun relaties. Burg levert bovendien volwaardige concepten onder private label. Zo bieden ze al meer dan 70 jaar kwaliteit, smaak en gemak aan zowel retailorganisaties en levensmiddelenproducenten als aan consumenten.

Efficiëntie en effectiviteit van hun hele waardeketen is voor Burg een belangrijke waardebepaler. Er is een nieuw initiatief genomen om het proces van Europese Sales and Operations Planning (S&OP) naar een hoger niveau te tillen. Dit initiatief behelst de professionalisering van het Demand Planning proces, dat een belangrijke basis vormt van het Europese S&OP proces.

Burg heeft Involvation gevraagd om hen te helpen het Demand Planning proces naar een hoger niveau te tillen. Met een multidisciplinair team bestaande uit vertegenwoordigers van Sales, Planning, Finance en Supply Chain wordt een verbeterde manier van werken ontwikkeld en requirements voor nieuwe tooling ontwikkeld en geïmplementeerd.

Stryker verbetert ATP proces

Stryker is één van de toonaangevende bedrijven in de wereld op het gebied van medische technologie en is actief in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt een divers portfolio van innovatieve producten en services in Orthopaedics, Medical & Surgical en Neuro technology & Spine. Stryker opereert 41 eigen fabrieken, verkoopt een portfolio van ongeveer 128.000 producten en behaalde in 2019 een omzet van rond de $15 miljard.

Eisen aan productbeschikbaarheid en customer service level zijn zeer hoog en Stryker kan hier i.h.a. aan voldoen. Hier bovenop wil het bedrijf nu het ATP proces verder verbeteren, zodat het betrouwbare en tijdige informatie kan garanderen over open en te late orders. Stryker heeft Involvation gevraagd om haar te ondersteunen bij de implementatie van het nieuwe ATP proces in een aantal van haar business units.

FrieslandCampina Foodservice start voorraadreductie

FrieslandCampina Foodservice is onderdeel van FrieslandCampina Consumer Dairy. Het bedrijf produceert en verkoopt een breed portfolio van ingrediënten en halffabricaten  voor de professionele markt.

Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om het voorraadniveau met 18% te reduceren, met behoud van het huidige hoge serviceniveau, en heeft Involvation gevraagd om haar hierin te begeleiden. Doelen van de afgesproken pilot zijn het realiseren van een structurele voorraadreductie en het opleveren van een aanpak voor de uitrol naar de overige lijnen en fabrieken binnen een global Supply Chain.

HAK faciliteert snelle groei en innovatie

Groentefabrikant HAK maakt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. De traditionele groenten in glazen potten zijn uitgebreid met producten in stazakken, die sinds 2018 in huis worden geproduceerd. Het volume groeit snel en mede door een strategie die is gebaseerd op innovatie, neemt de complexiteit ook toe.

Om de verwachte toename in productcomplexiteit ook voor supply chain goed beheersbaar te houden heeft HAK Involvation gevraagd om haar te ondersteunen bij het verder structureren van de supply  chain management organisatie en processen, waaronder forecast- en voorraad management.

Rexel verbetert keten, optimaliseert voorraadposities

Rexel Nederland B.V. is onderdeel van de Rexel Group. Wereldwijd is de Rexel Group toonaangevend in de distributie van elektrotechnische materialen en infrastructuur voor duurzame energie. Een flexibele en betrouwbare supply chain is hierbij onmisbaar. Om deze reden werkt Rexel continue aan het verder verbeteren van haar supply chain. Onlangs heeft Rexel Involvation gevraagd haar te helpen bij het definiëren van de volgende verbeterstappen en het realiseren hiervan. De eerste stappen zullen hiertoe worden gezet in het optimaliseren van de voorraadposities, transport management en gedifferentieerde service strategy en gerelateerde logistieke dienstverlening.

SIG verlaagt Europees voorraadniveau

SIG Air Handling ontwikkelt, produceert en verkoopt state-of-the-art luchttechnieksystemen, via 100 verkooplocaties in 12 verschillende landen. Het portfolio bestaat uit 15.000 verschillende producten, die deels direct worden gedistribueerd en deels op maat worden geassembleerd. Het bedrijf is onderdeel van het Engelse, beursgenoteerde SIG plc dat al jaren toonaangevend leverancier is in luchttechniek, binnenafbouw, gevels en isolatie.

SIG Air Handling heeft zich ten doel gesteld om het Europese voorraadniveau structureel 10-20% te verlagen door de planningsprocessen te optimaliseren, de organisatie waar nodig aan te passen, planningsvaardigheden m.b.v. trainingen te vergroten en de IT-ondersteuning van het planningsproces onder de loep te nemen. Het bedrijf heeft Involvation gevraagd om haar bij dit programma te ondersteunen.

Slimmer voorraadmanagement bij Medeco

Medeco is een toonaangevende leverancier voor verbruiksgoederen en apparatuur en de daarbij behorende disposables in de gezondheidszorg.

Productbeschikbaarheid is vanzelfsprekend van groot belang voor Medeco. Tegelijkertijd is het zaak te letten op voorraad en kosten. Medeco is toe aan een volgende stap in het professionaliseren van haar voorraadmanagement en heeft het plan opgevat voor geselecteerde leveranciers de huidige afspraken en processen tegen het licht te houden op zoek naar slimmere manieren om beschikbaarheid te garanderen. Medeco heeft Involvation gevraagd haar hierbij te helpen.

Canon optimaliseert voorraadniveaus

Canon is een Japanse multinational met drie business units in Europa: Consumer Imaging Group (CIG), Business Imaging Group (BIG) en de Production Printing Group (PPG, voormalig Océ). Optimalisatie van voorraadbeheer om het werkkapitaal te reduceren staat hoog op de agenda van Canon.

Involvation was betrokken bij de ontwikkeling van de Europese Demand en Supply Management (EDSM) organisatie. EDSM is verantwoordelijk voor alle voorraden binnen de EMEA-regio. Begin 2016 heeft Involvation een pilot uitgevoerd binnen Canon EDSM om de impact vast te stellen van voorraad-parameteroptimalisatie. Canon heeft nu Involvation gevraagd om de verdere structurele daling van de voorraden te ondersteunen. Na een strategische evaluatie, om de aansluiting met de commerciële doelstellingen te garanderen, ondersteunt Involvation de planners met verbeterde processen, tools en informatie.

Kennis van veehouders gebruiken om melkaanvoer te voorspellen

DOC Kaas is een Nederlandse kaasproducent. De coöperatieve onderneming – opgericht in 1895 – produceert in Hoogeveen op jaarbasis ruim 130.000 ton Nederlandse kaas die wereldwijd wordt afgezet. De bron van deze kaas, ruim 1 miljard liter melk, wordt geleverd door de leden -melkveehouders die tevens eigenaar zijn van de onderneming.

Per 1 april 2015 zijn de melkquota, het systeem waarmee de Europese Unie de melkprijs reguleerde, vervallen. De verwachting is dat er veel meer variatie in de aangeleverde hoeveelheid melk zal ontstaan. Om tijdig te kunnen anticiperen op schommelingen in de aanvoer, is het van groot belang een goede voorspelling hiervoor te hebben.

Met hulp van Involvation heeft DOC Kaas medio 2014 een voorspelsysteem ingericht waarin de basis gevormd wordt door voorspellingen op weekbasis gemaakt door een beperkte groep veehouders. Naast het realiseren van de technische oplossing om alle data te verwerken, is veel aandacht besteed aan het informeren en begeleiden van de deelnemende veehouders, door middel van bezoeken en evaluatie bijeenkomsten.

Shimano verbetert supply chain management

Shimano is een leidende, wereldwijde leverancier van top producten en services voor de fiets-, vis- en roei-industrie. Shimano heeft een uitgebreid en succesvol distributienetwerk in Europa waarmee producten en services worden geleverd aan onafhankelijke distributeurs, agentschappen, OEM’s, groothandels, dealers en consumenten. De missie van Shimano Europe is om een uitmuntende leverancier te zijn en een waardevolle partner voor al haar klanten door alle distributiekanalen in de Europese fiets, vis- en roei-industrie heen en zo klantvraag te creëren voor Shimano en Shimano owned products en om de “ogen, oren en mond” te zijn van het wereldwijde Shimano Team als vertegenwoordiger in Europa.

Shimano Europe vroeg Involvation om haar te ondersteunen met het optimaliseren van haar Supply Chain Management en voorraadbeheer. Doelstelling is om hierbij te komen tot een nog betere productbeschikbaarheid met tegelijkertijd een betere omloopsnelheid van de voorraad. Een aantal integrale projecten worden opgezet om besturingsprocessen verder te professionaliseren.

Professionalisering voorraadbeheer

Na de verovering van de betonsector heeft de Ierse multinational CRH (ca. € 20 miljard omzet) zich recent ook gericht op de groothandels in sanitair- en verwarming. Dit heeft de afgelopen jaren onder meer geresulteerd in overnames van Schrauwen, Lambrechts en Sax in Belgie en Paulsen in Duitsland. Na succesvolle ondersteuning in België, heeft CRH ons nu ook gevraagd in Duitsland te helpen bij het verder professionaliseren van haar voorraadmanagement.

Bekijk case >

Implementatie statistical forecasting

FrieslandCampina Domo ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoogwaardige zuivelingrediënten voor toepassing in kindervoeding, medische voeding, celvoeding en sportvoeding. Zij heeft Involvation gevraagd haar te ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van statistical forecasting.

Optimalisatie replenishment

Aldipress heeft ruim vijf jaar geleden replenishment ingevoerd voor maandbladen, met als hoofddoelstelling het reduceren van het retourenpercentage. Daarnaast heeft replenishment ook geleid tot het reduceren van oplages, het vergroten van de afzet, en het verlagen van out of stocks. Aldipress heeft Involvation benaderd om een audit uit te voeren op de huidige methodiek. Enerzijds wil Aldipress inzicht verkrijgen in de voordelen die deze methodiek heeft opgeleverd voor alle ketenpartijen. Anderzijds wordt ook onderzocht of de methodiek nog verder kan worden geoptimaliseerd.

Verbeteren prognose- en voorraadmanagement

Holmatro heeft Involvation gevraagd haar te ondersteunen bij het verder verhogen van haar leverbetrouwbaarheid. Via een Quick Scan is meer inzicht verkregen in de dynamiek van Holmatro’s prognose- en voorraadmanagement proces, en is een programma gestart om de geïdentificeerde verbeteringen te realiseren.

Promotieforecasting

Om de C1000 ondernemers te helpen bij het wekelijks bestellen van de promotie-artikelen, gaat C1000 voor iedere promotieweek een individueel besteladvies per winkel opstellen. Involvation is gevraagd om op basis van de bestaande promotieforecasting tool een hulpmiddel te ontwikkelen om deze besteladviezen te genereren.

SCA optimaliseert productie en voorraad integraal

Na al een significante voorraadreductie te hebben gerealiseerd, besloot SCA om samen met Involvation te zoeken naar verder potentieel. Opdracht was om integraal te kijken naar het minimaliseren van voorraden en omstelkosten. Geen unieke vraag, maar gegeven de randvoorwaarden toch een complexe puzzel.

Bekijk case >

Weir Minerals vernieuwt Spare Parts Management concept

Na jaren van groei was spare parts management binnen Weir Minerals een belangrijke tak geworden. De hoogwaardige pompen van Weir worden mondiaal toegepast in belangrijke industriesectoren zoals bv. mijnbouw en zijn zonder uitzondering bedrijfskritisch. Samen met Involvation werd daarom een initiatief gestart om voorraadmanagement van spare parts verder te professionaliseren.

Bekijk case >

Voorraadbeheer een kansspel?

De voorraadbeheerders van de afdeling voorraadbeheer en van de Handelsgroep hebben een cursus voorraadbeheer gevolgd om hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Bekijk case >

Training voorraadbeheer

Door te kiezen voor training-on-the-job is een unieke combinatie gevonden in het vergroten van de theoretische kennis en het direct toepassen daarvan in de eigen situatie.

Bekijk case >

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin