Productie- & Procesbeheersing

Uw dilemma’s en uitdagingen

Bij de beheersing van uw productie hebt u ongetwijfeld te maken met onzekerheden en variabiliteit. Dat maakt het niet eenvoudiger om de beschikbare capaciteit en tijd optimaal te benutten. U staat voor tal van dilemma’s en uitdagingen. Te hoge productiekosten. Te veel voorraad. Leveringen die vaak te laat zijn. Een onbetrouwbaar hoofdproductieplan. Moet u op order gaan produceren of juist niet? Is het beter om uw productieplanning te (de)centraliseren? Zou u een rhythm wheel moeten introduceren of een APS aanschaffen? En waarom hebben lean, 6-sigma en/of TPM nog niet de verwachte resultaten opgeleverd?

Krachtige strategie

Involvation gaat graag met u de uitdaging aan om uw productiebeheersing te optimaliseren. We hebben hiervoor een pragmatische aanpak ontwikkeld. Waar nodig en nuttig maken we daarbij natuurlijk gebruik van filosofieën als lean, TOC, CCPM en QRM. Het resultaat: een krachtige strategie voor uw productiebeheersing. Inclusief een ontwerp voor inrichting, besturing, informatiesysteem en organisatie (PBIO). Wij geven u advies én tekenen voor de realisatie.

Integrale benadering

Onzekerheden en variabiliteit zullen er altijd bij blijven horen, om de eenvoudige reden dat ze (tot op zekere hoogte) klantwaarde toevoegen. Wij helpen u deze onvermijdelijke onzekerheden en variabiliteit het hoofd te bieden. Samen met u denken we na over belangrijke vraagstukken, zoals de plaats van de pacemaker of drum, de loop van de critical chain en de plaats en aansturing van de buffers. En omdat mensen ook bij productiebeheersing een succesfactor zijn, betrekken we in onze oplossing ook de wijze van aansturing, de rollen en verantwoordelijkheden. Zo werken we aan een integrale oplossing die daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert.

 

Marc Falger 250x250px

Dat is Involvation. Gedreven door mogelijkheden!

Meer weten? Neem contact op met Marc Falger via m.falger@involvation.com of lees onze succesverhalen op het gebied van productie- en procesbeheersing.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Albert Einstein