Integratie BASF Industrial Coatings bij AkzoNobel

AkzoNobel heeft eind 2015, begin 2016 aangekondigd BASF Industrial Coatings over te nemen van BASF. Deze business unit van BASF bestaat uit 5 segmenten: Coil Coatings, Foil Coatings, Wind (Energy) coatings, General Industries and Commercial Transport. De aankoop betrof de (grotendeels) wereldwijde distributie van de producten van BASF Industrial Coatings, overname van 2 fabrieken en het afsluiten van een contract manufacturing agreement voor de productie van het assortiment van BASF industrial coatings in fabrieken in Duitsland, Argentinie, Spanje en Japan gedurende een periode van 3 jaar.

Daadwerkelijke voorbereiding van de acquisitie en integratie begon in April 2016 en leidde tot een go-live van de geïntegreerde distributie activiteiten per 15 december 2016. Gedurende deze fase waren alle activiteiten nog onderhevig aan goedkeuring door een aantal instanties zoals de EU. In een dergelijk traject kunnen kopende en verkopende partij beperkt beschikken over inbreng van eigen personeel aangezien de goedkeuring van de acquisitie achterwege kan blijven. Projectteam leden zouden dan onevenredig veel informatie vergaard hebben van de kopende c.q. verkopende partij. Dit wordt normaliter opgelost door de opzet van zogenaamde ‘clean teams’ en inbreng van medewerkers van beide partijen die niet direct aan de direct business zijn gelieerd. Een ander alternatief is het inbrengen van externen.

Vanuit dat laatste alternatief is involvation gevraagd de supply chain gerelateerde activiteiten van dit traject te managen door het leveren van een workstream lead en waar nodig additionele resources.

Involvation heeft deze vraag ingevuld door inzet van een van haar medewerkers met een langdurige ervaring binnen AkzoNobel. Hij was verantwoordelijk voor de dagelijkse planning van alle benodigde activeiten zoals distribution netwerk analysis & design, contractering van logistieke dienstverleners, aansturing van de IT gerelateerde inspanningen voor supply chain en proces ontwerp.

Na de go-live heeft Involvation AkzoNobel ondersteund door de SC manager functie a.i. in te vullen ondersteund door additionele resources ter ondersteuning van distributie- en planningsactiviteiten.

Op dit moment vinden de eerste activiteiten mb.t. transfer van productie van AkzoNobel naar BASF plaats. Dergelijke veranderingen hebben directe impact op de supply chain van AkzoNobel Industrial Coatings. Involvation ondersteunt AkzoNobel in het ontwerp en invoering van de uiteindelijke supply chain setup en organisatie tijdens deze production transfer alsmede de uiteindelijke situatie waarin de business van BASF Industrial Coatings volledig is geïntegreerd in de diverse BU’s van AkzoNobel Performance Coatings.

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein