From S&OP to IBP

Op 23/24/25 november 2020 zal het RSM (Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit) executive programma “From S&OP to IBP” weer plaatsvinden in Rotterdam. Een driedaags programma ontwikkeld door Involvation samen met RSM, bedoeld voor midden- en senior managers die betrokken zijn bij het S&OP en/of IBP proces. Een open programma waar deelnemers uit verschillende bedrijven en bedrijfstakken uitgedaagd worden om ervaringen te delen en op deze manier ook veel van elkaar te leren.

Uniek programma

Het programma is uniek om een aantal redenen. Ten eerste is het uniek hoe “behavioral economics” aspecten geïntegreerd zijn in een S&OP/IBP training. Vaak gaan dergelijke trainingen vooral over het proces en/of de tooling. Welke stappen in het proces, invulling RACI, charters, KPIs, etc. De menselijke kant en de impact van biases en traps op besluitvorming komt zelden aan bod. Een  verrijking van en diepgang in de besluitvorming die zeer veel waarde toevoegt. Een tweede unieke aspect is het karakter van een open training. Vrijwel alle andere Involvation trainingen worden gegeven binnen één bedrijf met enkel deelnemers uit dat bedrijf. De RSM sessie gaat dus minder diep in op de problematiek van het bedrijf zelf maar verbreedt door ervaringen van bedrijven met elkaar te delen.

Historie Involvation en RSM

Involvation en RSM werken al een geruim aantal jaren samen. Het startte in 2008/2009 toen er door een aantal promovendi onderzoek werd gedaan bij deelnemende teams aan de jaarlijkse The Fresh Connection (TFC) competitie. TFC bleek een excellente “lab omgeving” te zijn om teamgedrag te observeren en resultaten van de teams te voorspellen. Het resulteerde in een aantal wetenschappelijke publicaties met name over “team reflexivity”. Bij Involvation gaf het verdere impulsen om de gedragscomponent bij veranderingsprocessen vorm te geven. Aanvankelijk werd een aantal jaren een tweedaagse training op RSM gegeven door professor Steef van de Velde samen met Involvation. Dezelfde sessie werd ook in-company bij Involvation klanten gegeven. In 2018 werd een verdere verdieping gegeven aan het programma en werd het uitgebreid naar een driedaagse versie.

En dan aan de slag….

In de filosofie van Involvation moet leren een continu proces zijn. Het houdt niet op met het evaluatieformulier.. Door zoveel mogelijk praktische toepassingen en voorbeelden te bespreken inspireert dit tot implementatie. Om dit nog concreter te maken gaan deelnemers na de driedaagse sessie met een opdracht aan de slag in hun werkomgeving. Om daadwerkelijke resultaten te zien of nog extra hulp te bieden volgt na een aantal maanden nog een bezoek bij de deelnemer op het werk. Ook dan blijkt weer: S&OP is simple but not easy… Alle duwtjes/nudges helpen dus.

Lees hier meer over het programma of neem contact op met Alfons Willemsen.

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin