Action Learning Programme voor wereldwijde speelgoedfabrikant

why spend time on training

Waarom tijd aan training spenderen?

In een decennium van spectaculaire groei heeft onze opdrachtgever zich ontwikkeld tot één van ’s werelds leidende speelgoedfabrikanten. Het bedrijf levert speelgoed, ervaringen en leermaterialen voor kinderen in meer dan 130 landen. Productie en assemblage vinden plaats in een aantal fabrieken, van waaruit de producten wereldwijd worden gedistribueerd. De marktvraag wordt gekenmerkt door scherpe seizoenpatronen rondom de feestdagen en door een zeer hoge innovatieratio.

Om een verdere professionaliseringsslag in te luiden kreeg Involvation de opdracht om een “Action Learning Programme” op te zetten en te faciliteren voor de planningsteams in Europa en Azië. Belangrijkste doelstellingen waren het vergroten van het inzicht in de end-to-end supply chain en de realisatie dat planningsteams een enorme impact kunnen maken op de prestaties van het concern. Andere thema’s waren S&OP, Demand Planning, toepassen van what-if scenario’s, voorraadoptimalisatie en kosten-denken.

Basis voor de opzet van het programma was de Involvation leerfilosofie, die uitgaat van de kracht van ervaren. In de Involvation Supply Chaim Game kregen de deelnemers de opdracht om het voorraadbeheer in een fictieve keten te optimaliseren en vervolgens de grondvorm (footprint) opnieuw in te richten. Doordat teams hierin verschillende keuzes maakten werd vervolgens glashelder wat hiervan de consequenties waren. Zo bleek het team met de kortste, meest responsieve keten veel beter in staat om een re-launch van het assortiment zonder grote verliezen uit te voeren.

Om de inzichten in het operationele en tactische S&OP proces verder aan te scherpen werkten de deelnemers aan een uitgebreide case studie van een frisdrankenfabrikant. Opdracht hier was om een analyse en plan van aanpak op te stellen en de board hiervan te overtuigen.

Ten slotte konden de deelnemers in de Involvation trainingsportal werken met hun eigen producten en instellingen. Op deze manier konden zij de opgedane theorie in een veilige omgeving toepassen op hun eigen producten en zo de consequenties zien van hun beslissingen.

Belangrijk terugkerend thema gedurende het programma was het continu vertalen van de opgedane en hernieuwde inzichten naar de werkelijkheid. Deze essentiële stap werd ten slotte geborgd door het opstellen van concrete verbeterprojecten in de eigen werkomgeving, die nu door het bedrijf intern worden opgevolgd.

Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction
Albert Einstein