Damen scheepsbouwsimulatie

damen 180pxDamen heeft een leidende positie in modulaire scheepsbouw gebaseerd op standaardisatie van ontwerpen. Met deze werkwijze kan Damen schepen aanbieden met korte levertijden en tegen concurrerende prijzen. Met meer dan 30 scheepswerven en verwante bedrijven over de wereld, heeft Damen een breed portfolio van schepen waaronder sleepboten, baggervaartuigen, megajachten en snelle veerboten.

Dawn

Dawn is een project binnen Damen Shipyards Gorinchem, waarbij de processen opnieuw worden ingericht. Standaardisatie en ketendenken zijn hierbij belangrijke peilers. Binnen Dawn neemt change management een belangrijke plaats in om de proces- en IT-veranderingen te borgen in de organisatie.

Opdracht

Damen heeft Involvation gevraagd het change management te ondersteunen middels een business simulation. Naast het traditionele leren door luisteren wil men gebruik maken van een business simulation omdat gebleken is dat deze actieve leervorm een effectieve methode is om complexe materie over te brengen. Damen heeft voor Involvation gekozen vanwege de ervaring in het ontwikkelen van business simulations, zoals ondermeer bekend van “The Fresh Connection”.

Scheepsbouwsimulatie

De scheepsbouwsimulatie die Involvation tezamen met Damen heeft ontwikkeld, vindt plaats op een omvangrijk spelbord. Alle fasen van de bouw van een schip komen terug op dit bord. Van engineering, materiaalcoördinatie en inkoop tot logistiek, assemblage en oplevering. Tekeningen, onderdelen en cascodelen bewegen over het spelbord tot een fysiek (lego)schip is gebouwd.

Leerdoelen

De business simulation wordt gespeeld in kleine teams. Elk team moet keuzes maken in de verschillende stappen van de scheepsbouwketen om een schip te bouwen met optimale klanttevredenheid, korte levertijd en lage kosten. Ketendenken en standaardisatie staan dan ook centraal. Teams worden direct geconfronteerd met de consequenties van beslissingen op andere onderdelen van de keten.

De business simulation wordt gespeeld in verschillende spelrondes. Tussen elke spelronde worden concepten van het Dawn-project toegelicht en in de simulatie toegepast. Op deze wijze wordt een unieke combinatie gemaakt tussen het overbrengen van kennis en het direct toepassen ervan in de praktijk.

Resultaat

Nadat het prototype van de business simulation is getoetst in proefsessies met leden van het Dawn projectteam, heeft Involvation een groep van projectleiders klaargestoomd middels train-de-trainer sessies. Deze trainers zullen honderden collega’s begeleiden de Dawn concepten te ervaren onder het motto: “Horen is vergeten, zien is onthouden, maar doen is begrijpen”.

It is very difficult to predict, especially the future
Niels Bohr