Gazelle valideert productieconcept

gazelleToonaangevende fietsenproducent Gazelle is voornemens haar doorlooptijden drastisch te verkorten. Gazelle heeft Involvation gevraagd het nieuwe productieconcept dat daartoe is ontwikkeld te valideren. Door het simuleren van de productieprocessen en bijbehorende planning en besturing is helder gemaakt welke opslagcapaciteit noodzakelijk is. Ook is duidelijk gemaakt welke capaciteiten nodig zijn om maximale efficiëntie te kunnen halen in het nieuwe concept.

Koninklijke Gazelle

Koninklijke Gazelle is de marktleider in Nederland in fietsen. Al sinds 1892 maakt Gazelle fietsen van zeer hoge kwaliteit. Bij haar 100-jarig bestaan heeft Gazelle dan ook het predicaat “Koninklijk” mogen ontvangen. Door innovaties die elkaar steeds sneller opvolgen, blijkt Gazelle in staat om jaar op jaar weer topspeler in de fietsmarkt te blijven. Ook het grote aantal prijzen en awards die Gazelle al heeft gekregen van de ANWB en vele andere toonaangevende instanties illustreren de leidinggevende positie.

Doorlooptijd verkorting

De markt voor fietsen verandert snel. Consumenten wensen steeds vaker een nieuw model met de laatste technische ontwikkelingen en een modieuze kleurstelling. Daarbij is er veel concurrentie in de fietsmarkt. Om haar klanten nóg beter te kunnen beleveren, heeft Gazelle besloten de doorlooptijd van productie sterk te verkorten. Gazelle heeft daartoe een nieuw productieconcept ontwikkeld, dat deze doorlooptijdverkorting moet gaan realiseren. Het productieconcept omvat een nieuwe fysieke inrichting van de operatie én een nieuwe wijze van productieplanning- en besturing. Het nieuwe productieconcept staat op papier. Echter, onzeker is of het concept ook haalbaar is in de praktijk en welke impact de nieuwe productiebesturing op de vraag naar capaciteit van de verschillende productieprocessen heeft. Door de grote hoeveelheid verschillende items die bewerkt worden en de procesvariabiliteit is dit niet direct inzichtelijk . Gazelle vraagt zich ook af of de opslagcapaciteit zoals gepland wel echt voldoende is in de praktijk. Bovendien vraagt Gazelle zich af of de productieprocessen nog wel optimaal gepland kunnen worden in de nieuwe situatie.

Inzicht in variabiliteit en onzekerheid van de processen

Involvation heeft op verzoek van Gazelle de uitgangspunten van de productiebesturing uitgewerkt in een simulatie model. Tevens werd ook het primaire proces gemodelleerd en is de samenhang tussen proces en besturing vastgelegd. Tijdens de modelleringsfase kwam naar voren dat bepaalde procesparameters nog niet volledig bekend waren, zoals bijvoorbeeld het exacte % rework op bepaalde processen. Door de flexibiliteit van het model kon eenvoudig worden gesimuleerd met verschillende waarden voor deze onzekere parameters. Hierdoor kon worden bepaald hoe zwaar de gevoeligheid voor bepaalde variabiliteit is en op welke processen de variabiliteit het meeste impact heeft.

Investering in opslagruimte vermeden

In overleg met Gazelle zijn meerdere scenario’s gedefinieerd. Door deze scenario’s na te bootsen met het model kon de impact op voor Gazelle belangrijke capaciteiten worden getoond in de tijd. Een belangrijke vraag was hoe groot de opslagcapaciteit zou moeten worden en met welke opslagmiddelen deze zou moeten worden ingericht. Afhankelijk hiervan zouden investeringen in extra ruimte al dan niet worden gedaan. De simulatie liet duidelijk zien dat onder het basisscenario de opslagruimte straks in de praktijk te weinig zou zijn. Na overleg met Gazelle en na simulatie met een andere inrichting van de opslagruimte bleek dat de geplande ruimte voldoende is, maar dat een ander type opslagmiddel wel noodzakelijk is.

Duidelijkheid over de juiste productiecapaciteit

Onduidelijk was wat het concept zou betekenen voor de benodigde capaciteit van de processen. Hier liet het model duidelijk zien dat de initieel geplande capaciteit niet voldoende zou zijn om aan de marktvraag te kunnen voldoen. Door het simuleren van verschillende oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk kon getoond worden hoe de vraag naar capaciteit zou gaan verlopen in de tijd. Duidelijk werd dat door een aantal procesverbeteringen en verhoging van de capaciteit de marktvraag wél kon worden voldaan. Door tijdig inzicht hierin is Gazelle in staat om op tijd de benodigde acties te nemen om de hogere capaciteit te organiseren.

Resultaat: een tevreden klant

Floris Olde Weghuis, projectmanager bij Gazelle: “Met de informatie uit de samenwerking met Involvation in de hand konden tijdig de juiste capaciteitsverbeteringen worden geïnitieerd. Veel inzicht is verkregen in waar de bottlenecks in het nieuwe productieconcept komen te liggen. Enkele steekwoorden over de samenwerking met Involvation: kundig, analytisch sterk, prettig om mee samen te werken en to the point.”
Heeft u ook te maken met processen waarin variabiliteit en onzekerheid een grote rol speelt? Wilt u inzicht krijgen in welke vorm van besturing deze processen kan beheersen en kan optimaliseren? Wilt u weten wat de beste capaciteitsplanning is?

Neem dan contact op met Involvation:

Leon van Os
Consultant Involvation
Tel: 06-50656380
Email: l.vanos@involvation.nl

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Albert Einstein