Fasten your seatbelt!

Corona heeft door extreme verstoringen in vraag en aanvoer de Automotive supply chain hard geraakt. Vraag is hoe deze keten zich gaat ontwikkelen en hoe je je als speler in deze keten kunt voorbereiden en herstellen. Involvation heeft samen met Flostock een uniek model ontwikkeld en een bewezen pragmatische aanpak opgezet om vraag en aanbod schommelingen in Automotive supply chains te managen. Lees meer in onze (Engelstalige) whitepaper

 

https://www.involvation.com/reports/fasten-your-seatbelt-in-automotive/

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin