Fasten your seatbelt!

Corona heeft door extreme verstoringen in vraag en aanvoer de Automotive supply chain hard geraakt. Vraag is hoe deze keten zich gaat ontwikkelen en hoe je je als speler in deze keten kunt voorbereiden en herstellen. Involvation heeft samen met Flostock een uniek model ontwikkeld en een bewezen pragmatische aanpak opgezet om vraag en aanbod schommelingen in Automotive supply chains te managen. Lees meer in onze (Engelstalige) whitepaper

 

https://www.involvation.com/reports/fasten-your-seatbelt-in-automotive/

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris