Coolmark voorraadbeheer training

coolmark 180pxCoolmark B.V., onderdeel van het Zweedse Beijer Ref, is een van Nederlands meest toonaangevende groothandels op het gebied van koudetechniek, klimaattechniek en watersystemen. Het kantoor en magazijn zijn gevestigd in Barendrecht. Tevens is er een magazijn in Almere, van waaruit airconditioningapparatuur wordt gedistribueerd. Coolmark levert een zeer uitgebreide range koudetechnische producten, in totaal zo’n 15.000 artikelen. Binnen 24 uur dient de klant over de bestelde artikelen te kunnen beschikken.

Quickscan voorraadbeheer

Ondanks het feit dat de voorraad hoog was, lag de gemeten servicegraad niet op het gewenste niveau. Het vermoeden bestond dat de voorraad niet de juiste samenstelling had. Om dit vermoeden te verifiëren is op verzoek van het managementteam van Coolmark een quickscan met betrekking tot het voorraadmanagement uitgevoerd. Uit deze quickscan zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen, zoals het focussen op proactief voorraadbeheer, gebruikmaken van gedifferentieerde stuurparameters en het meten van zowel de input als de output van het proces.

Training-on-the-job

In vervolg op de quickscan is een training-on-the-job traject gestart. Door te kiezen voor training-on-the-job is een unieke combinatie gevonden in het vergroten van de theoretische kennis en het direct toepassen daarvan in de eigen situatie. Tevens is in Excel een structuur opgezet waarmee de voorraadparameters periodiek berekend worden. Er zijn verschillende bestelmodellen geïmplementeerd, bijvoorbeeld voor goedkope en voor dure artikelen. Ook is een aparte structuur opgezet voor artikelen die zowel bij de OEM (overseas) besteld kunnen worden als op de lokale markt. Doordat de tools door de eindgebruikers zelf ontwikkeld zijn, is de acceptatiegraad zeer hoog, en heeft de nieuwe werkwijze zichzelf geïmplementeerd.

Het resultaat

Danny van den Berg, Manager Inkoop & Logistiek van Coolmark, “In de afgelopen jaren hebben we veel tijd gestopt in het operationeel maken van ons ERP-systeem Dynamics AX. Vanwege de grote verscheidenheid aan artikelen en leveranciers, met elk hun eigen uitdagingen, ontbeerden wij echter een slimme en simpele tool voor het berekenen van voorraadparameters. Met de ondersteuning van Involvation hebben wij onder andere een solide basis ontworpen voor het uitvoeren van diverse berekeningen van parameters met de mogelijkheid voor het doorvoeren van unieke eigenschappen van groepen van artikelen, leveranciers of andere criteria. Hierdoor zijn we in staat met een veel grotere regelmaat complexe berekeningen uit te voeren, de mogelijke impact door te rekenen en te implementeren. Een en ander resulteert in een betere afstemming op de (potentiële) vraag bij een geoptimaliseerde voorraadhoogte.”

 

It is very difficult to predict, especially the future
Niels Bohr