Citaten deelnemers training Professioneel Voorraadbeheer

Michiel van Oosten – Smeva: “Nu begrijp ik wat de knoppen en instellingen in mijn systeem doen!”

 

Eric Ellen – Technische Unie:Goed dat ik nu beter begrijp hoe de veiligheidsvoorraad af kan hangen van de bestelhoeveelheid.”

 

Emiel Mettes – Teva Pharmachemie“Het volledig inzichtelijk hebben van voorraden is een absolute noodzaak voor ieder bedrijf, in welke bedrijfstak dan ook. Het in beheer raken en het beheersbaar houden van de voorraden is een uitdaging voor alle Material Planner(s). Het volgen van de training Professioneel Voorraadbeheer geeft inzicht en gereedschap om in deze praktijk toe te passen. Een welkome aanvulling op deze cursus is de terugkomdag door de trainer op de locatie van de cursist. Hier is de mogelijkheid om het geleerde van de cursus te toetsen met de situatie in de praktijk, en de vorderingen van het geleerde door de cursist. Aanvullende adviezen worden er zeker gegeven en helpt de cursist weer een stapje verder. Al met al een waardevolle aanvullende cursus voor het in beheer raken en het beheersbaar houden van de voorraden!”

 

Henk van Delden – Technische Unie: “Om meer rendement uit software pakketten voor voorraadbeheer te halen, is het een noodzaak om de achterliggende processen goed te kunnen begrijpen. Dankzij de heldere uitleg van de theorie in de training lukt het ons de parameters beter te beheren.”

 

Guido van den Haselkamp – Mediq Direct:  “Deze training geeft naast een goede duidelijk introductie van voorraadbeheer ook de tools om het in de praktijk uit te proberen. De theorie wordt praktijk en leidt tot resultaat. Concreter dan het Supply Chain Spel wordt voorraadbeheer niet! “

 

Sander Bastiaansen –Ziut“Goed voorraadbeheer reikt verder dan materiaal in de schappen te leggen en ervoor te zorgen dat men t.a.t. materiaal voorhanden heeft. De cursus gaat stapsgewijs in op de verschillende facetten van voorraadbeheer over de gehele linie. Door deze theoretische onderbouwing is het voor ons mogelijk het Logistieke besturingsmodel verder te optimaliseren.”

 

Geert Groothuis – FUJIFILM P1 Logistics: “Ondanks dat we al behoorlijk bekend waren met voorraadmanagement theorieën heeft de training Professioneel Voorraadbeheer ons een beter inzicht gegeven in de mogelijkheden en toepassingen ervan. Vooral het bespreken en analyseren van FUJIFILM specifieke artikelen tijdens de training en de terugkomdag was erg waardevol” .

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Albert Einstein