Alex Tjalsma

Alex Tjalsma InvolvationAlex Tjalsma is na een studie Business Logistics aan de VAT Tilburg en MBA aan de Hull University Business School (GB) bij Apple Computer begonnen als planner/buyer. In deze functie was hij nauw betrokken bij het optimaliseren en standaardiseren van zowel voorraadmanagement als Sales & Operations Planning. Vervolgens vervulde hij gedurende drie jaar de functie van hoofd bedrijfsbureau in Apple’s EDC. Eerst in dienst van Apple Computer, na uitbesteding voor Frans Maas. In deze periode speelde hij een leidende rol bij het optimaliseren van de planning en uitvoering van Apple’s warehousing en assemblage.

Na deze managementfunctie heeft hij de overstap gemaakt naar de functie van projectmanager bij Frans Maas. In deze rol heeft hij een aantal magazijn- en VAL-operaties opgezet en geoptimaliseerd in Nederland en België. Bij logistiek dienstverlener TDG was hij als manager business support verantwoordelijk voor logistieke ondersteuning en IT. Gedurende deze periode heeft hij onder meer de nieuwe transportstrategie ontwikkeld voor TDG.

In 2001 heeft hij de overstap gemaakt naar supply chain consultancy. Eerst bij Cap Gemini. Vanaf 2005 bij Involvation. Eerst als consultant,vanaf 2008 als partner/consultant. Hij heeft in deze jaren ervaring opgedaan bij groothandelsbedrijven, nutsbedrijven en productiebedrijven. Zijn specialisme is procesbeheersing door complexiteitsreductie en responsiviteitsverbetering. Alex publiceert regelmatig in blogs en opiniestukken. In 2009 werd hij door lezers van Supply Chain Magazine verkozen tot ´meest aanbevolen Supply Chain Consultant´.

Als partner bij Involvation houdt hij zich, naast zijn directe bemoeienis met advies- en realisatieprojecten, actief bezig met de ontwikkeling van nieuwe adviesconcepten, kennisontwikkeling. opleidingen en marketing. Alex woont in Langbroek, is gehuwd en heeft twee zoons. In zijn vrije tijd is hij voetbalcoach, fietst en loopt hij en probeert hij gitaar te spelen.

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley