Alfons Willemsen

Alfons Willemsen InvolvationAlfons Willemsen trad na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven in dienst bij de oliemaatschappij Esso (het huidige ExxonMobil). In elf jaar tijd bekleedde hij er verschillende functies, variërend van human resources en marketing tot supply. Hij voerde verschillende logistieke verbetertrajecten uit.

In 1997 stapte hij over naar de chemie en trad in dienst van DSM als logistiek manager van de Business Group Coating Resins. Naast het implementeren van een gedifferentieerde logistieke strategie, zorgde hij zowel voor een verhoging van serviceniveau en capaciteitsbenutting als voor een verlaging van de totale kosten. Centraal hierbij stond een verbeterde planning en betere benutting van de voorraden. In het laatste jaar bij DSM speelde hij een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een aantal wereldwijd geïmplementeerde concepten (o.a. VMI, Demand Chain Planning).

Van 2000 tot 2007 was Alfons als Europees directielid verantwoordelijk voor alle Europese supply chain activiteiten van Arizona Chemical. De Europese supply chain organisatie omvatte de hele keten van Purchasing tot en met Customer Service. Naast vele verbeterprojecten, resulterend in substantiële kostenreducties en werkkapitaal reducties, had de ontwikkeling van een robuust Europees S&OP-proces zijn speciale aandacht.

In 2007 maakte hij de overstap naar business consultancy en trad in dienst van Involvation. Naast het managen van consultants, het verzorgen van trainingen, programmamanagement en het faciliteren van management games was Alfons verantwoordelijk voor (internationale) verbeterprojecten op het gebied van strategie, supply chain management en inkoop. Daarnaast was hij initiatiefnemer en trekker van het expertisegebied supply chain risk management.

Hij heeft de afgelopen jaren zijn expertise op het gebied van de chemische- en olie-industrie uitgebreid met ervaringen in de consumentenelektronica, machinebouw, voorraadmanagement  en serviceonderdelen.

Als partner bij Involvation is hij betrokken bij een groot aantal supply chain verbeterprojecten. Daarnaast houdt hij zich actief bezig met de contacten met ‘externen’ en de ontwikkeling van nieuwe adviesconcepten.

Alfons woont in Apeldoorn, is gehuwd en is vader van een dochter en een zoon.

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley