Een bijdrage leveren aan het succes en de onderlinge samenwerking van mensen in de organisatie van de klant, dat is mijn streven

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris