Een bijdrage leveren aan het succes en de onderlinge samenwerking van mensen in de organisatie van de klant, dat is mijn streven

Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction
Albert Einstein