Een bijdrage leveren aan het succes en de onderlinge samenwerking van mensen in de organisatie van de klant, dat is mijn streven

Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Albert Einstein