Een bijdrage leveren aan het succes en de onderlinge samenwerking van mensen in de organisatie van de klant, dat is mijn streven

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin