Een bijdrage leveren aan het succes en de onderlinge samenwerking van mensen in de organisatie van de klant, dat is mijn streven

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein