Een echt beter inzicht en begrip achterlaten bij de klant, dat is toch het mooiste dat er is

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein