Een waardevolle rol mogen en kunnen spelen in het succes van mijn klanten is wat mij drijft

If you always do what you always did, you will always get what you always got
Albert Einstein