De oplossing is het probleem niet; een blijvende verandering teweeg brengen is wat mij werkelijk drijft

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris