Factory Gate Pricing

In foodretailketens staat Factory Gate Pricing in de belangstelling. De vraag is: wat houdt het in? Waarom heeft het volop de aandacht? Wat zijn de effecten op de keten? Hoe kan het worden toegepast? En: wordt Factory Gate Pricing al toegepast? In welke branches? Voor welke branches is Factory Gate Pricing zinvol?

In Groot Brittannië experimenteren diverse foodretailers met Factory Gate Pricing. Uit verschillende publicaties werd duidelijk dat het thema daar hoog op de agenda staat. Dus komt de vraag naar voren of zo’n aanpak voor Nederlandse retailers winst oplevert. Daarin ligt de aanleidingvoor ons onderzoek. De hoofdvraag luidt: is het mogelijk om door eenverschuiving van de regie van het transport naar de afnemende partij, bij een geëiste minimale servicegraad, kosten te besparen? De vervolgvraag is dan: is de invoe-ring van die regieverschuiving haalbaar?

Met deze vragen en aanleiding in het achterhoofd startte Involvation, samen met Nederland Distributieland, een onderzoek. Professor dr.ir. Jos Vermunt is, in zijn functie van adjunct directeur van NDL, betrokken bij het onderzoek. In het onderzoek werd samengewerkt met managers uit de praktijk en met andere wetenschappers. De deelnemende retailers CoopCodis, Dekamarkt, Jumbo, Superunie en Kwantum vertegenwoordigden de praktische kant. De inbreng van wetenschappers kwam verder van prof.dr. René de Koster en Saskia Vos van de Erasmus Universiteit én prof.dr.ir. Hein Fleuren en drs. Ieke Le Blanc van het CentER Applied Research van de Universiteit van Tilburg.

Involvation voerde samen met de Erasmus Universiteit onderzoek uit in zes geselec-teerde branches (zie kader c). Samen met het CentER Applied Research bouwde Involvation een simulatiemodel (zie kader b) waarin netwerken gesimuleerd kunnen worden. Voor de financiering van dit simulatiemodel is gedeeltelijk gebruik gemaakt van middelen die door KLICT beschikbaar zijn gesteld. Het onderzoek in zes branches leverde informatie op over de mate waarin Factory Gate Pricing potentie heeft in die branche. En welke mogelijke barrières kunnen voorkomen.

Het rapport is geschreven vanuit het perspectief van de foodretail. Wel worden voortdu-rend parallellen getrokken met andere branches. Zo worden ook de consequenties van Factory Gate Pricing voor andere branches duidelijk.

Voor het simulatiemodel werd in samenwerking met de leden van de klankbordgroep (zie kader a) een dataset (zie kader d) gebouwd waarmee het foodretail-netwerk door-gerekend kan worden. De uitkomsten van die simulatie liggen ten grondslag aan de conclusies in dit rapport.

Het rapport over Factory Gate Pricing kunt u hier downloaden: Zicht op Factory Gate Pricing (pdf 24 pagina’s – 1783 kB).

 

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris