CPFR en VMI

Samenwerken. ’t Is beter dan solo. Nodig zelfs. Iedereen roept het. Jouw gevoel zegt het. En de ervaring bewijst het. Van samenwerken word je beter. Je bent een schakel. En samen met andere schakels een keten. Schakels denken rationeel. Maar te beperkt. Schakels werken efficiënt. Maar niet als keten. Er ontstaan doublures. De ene schakel doet wat ook de andere al deed. Wat moet je samen doen en wat niet?

Ketens staan onder druk. Besturingsintegratie is het devies. En staat veelvuldig in de belangstelling. Die integratie zou een antwoord moeten zijn. Vormen van besturingsintegratie kun je vinden in verschillende concepten: Efficient Consumer Response, Quick Response, VMI.

Een nieuw concept zag het levenslicht, Collaborative Planning Forecasting & Replenishment (CPFR). Gepresenteerd als dé weg naar ketenverbetering. We hielden het tegen het licht. Het dáglicht. Het licht van de praktijk. We onderzochten onder welke voorwaarden de concepten wélke voordelen opleveren. Ter vergelijking namen we een bewezen concept mee. Vendor Managed Inventory (VMI).

Wie zijn ‘we’? Adviesbureau Involvation en Universiteit Nyenrode werkten het afgelopen jaar samen. Om dit onderzoek uit te voeren. Namens Nyenrode zijn prof. dr. A.R. van Goor en Rutger Mulder betrokken geweest. Egge Haak en Arjan Wilschut voerden voor Involvation het onderzoek uit.

Succesverhalen vragen om nuchter onderzoek. Want succes heeft twee eigenschappen. Het komt nooit toevallig. Én het is even moeilijk als aantrekkelijk om succes te imiteren. Daarom dit rapport. Aangeboden aan alle schakels die zich realiseren dat ze samen een keten zijn. De schakels nemen zelf het voortouw en leiden de materie voor u in.

Het rapport over CPFR en VMI kunt u hier dowloaden: Zicht op CPFR en VMI (pdf – 24 pagina’s – 1783 kB).

Our dilemma is that we hate change and love it at the same time; what we really want is for things to remain the same but get better
Sydney J. Harris