Learning & Development

Het draait om mensen

Wilt u uw supply chain verbeteren? Wilt u een nieuwe strategie met succes invoeren? Dan spelen de mensen in uw organisatie een cruciale rol. U bereikt alleen de gewenste resultaten als zíj de vereiste kennis opdoen, uw ideeën omarmen, uw opvattingen delen en nieuwe concepten begrijpen. Als bureau voor advies én realisatie geven we daarom veel aandacht aan learning & development.

Leren door te doen

Als het gaat om learning & development, hebben we zo onze eigen visie. Het is een gegeven dat we vooral leren door te doen. Door de beslissingen te nemen, de gevolgen te zien en de oorzaken te begrijpen. Maar liefst 70 procent van wat we weten, hebben we op die manier geleerd. Wilt u uw medewerkers effectief ontwikkelen, dan is het zaak dat u ze deze ervaring biedt. En dat kan, in een veilige omgeving, zonder afbreukrisico voor uw business!

Involvation geeft niet alleen masterclasses en trainingen, maar ook leerzame en inspirerende games. We geloven in de zogenaamde magic circle, waarin ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen elkaar opvolgen. Deze magic circle herkent u dan ook overal in ons learning & development programma.

Egge Haak 250x250px

 

Dat is Involvation. Gedreven door mogelijkheden!

Meer weten? Neem contact op met Egge Haak via e.haak@involvation.com.

Growth creates complexity, which requires simplicity
Andy Stanley