FrieslandCampina denkt in klantwaarde

frieslandcampina 180pxFrieslandCampina won in 2012 met overmacht de wereldwijde finale van The Fresh Connection, de management game van Involvation. De succesfactoren: samenwerken, vasthouden aan de gekozen strategie en de beslissingen baseren op feiten en cijfers.

Het was de tweede keer dat een team van FrieslandCampina Cheese meedeed aan The Fresh Connection. Het eerste team slaagde er in 2011 niet in de landelijke finale te halen. ‘We dachten: dat moet beter kunnen’, aldus Adzer Mulder, die samen met een aantal directe collega’s besloot een team te vormen. Het team van FrieslandCampina ontdekte al snel de sleutel tot succes: samenwerking. ‘We zagen dat een hoge individuele score niet betekent dat het team als geheel ook hoog scoort’, vertelt Chris Mangnus, die de rol van vice president purchasing in het team vervulde.

‘Individuele winst is gezamenlijk verlies’, aldus Mulder, die de rol van vice president sales op zich nam. Een andere succesfactor is het vasthouden aan de ingeslagen koers, ook als het even een keer tegenzit. ‘Er is niet één winnende strategie. Het consequent vasthouden aan een strategie en het vertalen daarvan naar elke schakel in de keten wordt beloond’, weet Mangnus.

De winst in de wereldfinale onderstreept het belang van sales & operations planning (S&OP) bij een bedrijf als FrieslandCampina. S&OP staat voor cross-disciplinair overleg en gezamenlijk keuzes maken in de totale supply chain. ‘De beslissingen van alle betrokken disciplines kun je niet los van elkaar zien. Binnen FrieslandCampina Cheese leeft dat idee heel sterk’, stelt Mulder. Om snel de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het zaak om voortdurend goed geïnformeerd te zijn. Het team heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee de financiële consequenties van elke beslissing snel kon worden doorgerekend. Volgens Mangnus is ten slotte ook de teamsamenstelling van belang. ‘We hadden een mix van persoonlijkheden, zowel visionairs als rekenaars. Mensen die snel beslissingen kunnen nemen, maar ook mensen die op tijd op de rem trappen.’

Mooie bevestiging

Toon Verhoeven en Derrien Jansen waren erbij toen het team van FrieslandCampina tijdens de wereldfinale in Barcelona de eind-zege greep. Het is voor hen het bewijs dat ze op de goede weg zijn. ‘Het is niet zo moeilijk om op een klein onderdeel van supply chain de beste te zijn, maar wel om met de hele supply chain uit te blinken’, stelt Verhoeven, director supply chain van FrieslandCampina Cheese.

‘Dat ze gewonnen hebben, heeft alles te maken met teamwork. Elkaar uitdagen, eerlijk feedback geven en die ook accepteren. Het zijn mensen die het leuk vinden om met hun vak bezig te zijn’, vertelt Jansen, manager planning & master data. Volgens Verhoeven en Jansen heeft de winst alles te maken met de wijze waarop de werkmaatschappij Cheese functioneert. ‘Het team heeft veel geleerd van de wijze waarop wij S&OP hebben ingevoerd. Daarbij draait het erom dat functionele disciplines gezamenlijk beslissingen nemen. Die principes hebben ze goed toegepast in de competitie.’

Een andere voorwaarde voor succes is het denken in euro’s. ‘Het gaat in ons vak om het vinden van het optimum tussen werkkapitaal, operationele
kosten en servicelevels. De klantwaarde moet daarbij centraal blijven staan’, aldus Verhoeven.

Lees de tekst nog eens na in .pdf

It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change
Charles Darwin